Titanspesifikasjoner

Titanspesifikasjoner definerer egenskapene til rent titan og titanlegeringer.

På grunn av den allotropiske oppførselen til titan, som tillater en rekke endringer i mikrostrukturen, kan et stort antall bruksområder dekkes med kun et relativt lite antall titantyper.

Mange titanlegeringer er produsert i henhold til American Society for Testing an Materials (ASTM) spesifikasjoner, luftfartspesifikasjoner (SAE-AMS), militærspesifikasjoner (MIL-T) og American Society of Mechanical Engineers (ASME). Diverse amerikanske systemer for titanspesifikasjoner er harmonisert gjennom Unified Numbering System (UNS), som gir metaller og legeringer et bokstavprefiks og et femsifret nummer. Titan og titanlegeringer hører til UNS R5 katagorien og har betegnelser som UNS R50400.

Viktige internasjonale titanspesifikasjoner inkluderer ISO, Euronorm, russiske GOST og japanske JIS. Selv om det er en overlapp mellom standard titanspesifikasjoner er de ikke utskiftbare. «Japanese Titanium Society» har, i et forsøk på en mer global tilnærming, laget representasjoner av et unifisert system av titanspesifikasjoner.

Hovedutfordringen med titanspesifikasjoner er ikke mangel på standardspesifikasjoner fra standardiseringsorganisasjoner (SDOer), men tillegget av mer detaljerte, individuelle titanspesifikasjoner utviklet av luftfartsselskap som har relativt begrenset produksjon. Hvert luftfartselskap har egne spesifikasjoner for titanlegeringer som krever spesifikk, egenutviklet prosessrute. Som en konsekvens sirkulerer det mange titanspesifikasjoner som kun er relevant (forstått av) for en liten gruppe deltagere. Sagt med andre ord er det for mange titanspesifikasjoner som ikke er standardisert.



Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Titanspesifikasjoner i Total Materia

Total Materia databasen inneholder egenskapsspesifikasjoner for mer enn 4,500 titanlegeringer, sammen med 350,000 metallegeringer fra hele verden. Deres kjemiske komposisjon, mekaniske og fysiske egenskaper, kryssreferanser med mer er bare ett museklikk unna.

Å finne titantyper i databasen er veldig enkelt, og tar bare sekunder. La oss for eksempel se på egenskapene til den japanske titantypen TAF 6400.

Bruk Raskt søk på abonnentsiden og skriv inn betegnelse, velg titan fra materiallisten og Japan/JIS fra standardlisten.

Titanspesifikasjoner: Søk etter japanske titantypen TAF 6400

Etter å ha trykket på ønsket materiale fra materiallisten, kommer en liste med undergrupper opp. I Total Materia, er undergrupper det samme som spesifikasjonen som definerer egenskapene til titantypen; i dette tilfelle er det bare én spesifikasjon – JIS H 4657. Vær oppmerksom på at egenskapene definert i henhold til andre spesifikasjoner kan variere betydelig.

Titanspesifikasjoner: Spesifikasjon som definerer egenskapene til japanske titantypen TAF 6400

Komposisjon, kryssreferansetabeller og egenskaper til titantypen TAF 6400 kan bli undersøkt nærmere ved å trykke på tilhørende link, se eksempel under.

Titanspesifikasjoner: Kjemisk komposisjon til japanske titantypen TAF 6400
Titanspesifikasjoner: Kryssreferanse til japanske titantypen TAF 6400
Titanspesifikasjoner: Mekaniske egenskaper til japanske titantypen TAF 6400