Titaanispesifikaatiot

Titaanispesifikaatiot määrittävät puhtaan titaanin ja titaaniseosten ominaisuudet.

Titaanin allotrooppinen käytös mahdollistaa monenlaiset muutokset sen mikrostruktuurissa. Tästä johtuen verrattain rajattu määrä titaaniseoslaatuja kykenee tarjoamaan laajan skaalan ominaisuuksia ja sovelluskohteita.

Monet titaaniseokset tuotetaan vastaamaan American Society for Testing and Materialsin (ASTM) spesifikaatioihin, ilmailualan titaanispesifikaatioihin (SAE-AMS), sotilaallisiin titaaniseosspesifikaatioihin (MIL-T) ja American Society of Mechanical Engineersin (ASME) titaanispesifikaatioihin. Unified Numbering System (UNS) yhdistää eri yhdysvaltalaiset titaanispesifikaatiot. Se antaa metalleille ja seoksille kirjainetuliitteen ja viisimerkkisen numeron. Titaanit ja titaaniseokset kuuluvat kategoriaan UNS R5, ja niiden nimitykset ovat tyyppiä UNS R50400.

Tärkeitä kansainvälisiä titaanispesifikaatioita ovat ISO, Euronorm, venäläinen GOST ja japanilainen JIS. Siitä huolimatta, että titaanin standardispesifikaatioissa on päällekkäisyyksiä, ne eivät ole keskenään vaihtokelpoisia. Japanese Titanium Society on yrittänyt saavuttaa kansainvälisemmän laajuuden ja on tehnyt esityksiä yhtenäistetyistä titaanispesifikaatioista.

Keskeisin haaste titaanispesifikaatioissa ei ole standardeja ylläpitävien organisaatioiden (SDO) määrittämien standardispesifikaatioiden puute vaan ilmailualan yritysten kehittämien yksityiskohtaisten ja yksilöllisten titaanispesifikaatioiden lisääminen. Näitä materiaaleja tuotetaan verrattain rajatusti. Jokaisella ilmailualan yrityksellä on omat spesifikaationsa titaaniseoksille, jotka vaativat erityisiä ja patentoituja prosessiketjuja. Seurauksena tarjolla on paljon titaanispesifikaatioita, jotka ovat relevantteja (ja ymmärrettäviä) vain rajatulle ryhmälle. Toisin sanottuna monet titaanispesifikaatiot eivät ole standardoituja.Total Materia-tietokanta yhdistää globaalien metallien ominaisuudet yhdeksi haettavaksi tietokannaksi. Nopea ja helppo pääsy mekaanisiin ominaisuuksiin, kemiallisiin koostumuksiin, ristiviittaustaulukoihin ynnä muihin tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä hyödyntämään ennennäkemätöntä tietomäärää. Klikkaa alla olevia painiketta kokeillakseksi Total Materia -tietokantaa.

Titaanispesifikaatiot Total Materiassa

Total Materia sisältää ominaisuusspesifikaatiot yli 4 500 titaaniseokselle ja 350 000 metalliseokselle kaikkialta maailmasta. Näiden materiaalien kemialliset koostumukset, mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet, ristiviittaukset ja paljon muuta ovat vain klikkauksen päässä.

Titaanilaadun löytäminen tietokannasta on erittäin helppoa ja vie vain muutaman sekunnin. Katsotaan esimerkiksi japanilaisen titaanilaadun TAF 6400 ominaisuuksia.

Käytä Quick Search -toimintoa tilaajien kotisivulta ja syötä nimitys. Titaanin valitseminen seosryhmälistasta ja Japanin/JIS:n valitseminen standardilistasta on vapaaehtoista.

Titaanispesifikaatiot: Japanilaisen titaanilaadun TAF 6400 etsiminen

Kun klikkaat materiaalia hakutuloslistasta, lista alaryhmiä aukeaa. Total Materiassa , termi "alaryhmä" viittaa spesifikaatioihin, jotka määrittävät titaanilaadun ominaisuudet; tässä tarjolla on vain yksi spesifikaatio - JIS H 4657. Huomaa, että eri spesifikaatioiden määrittämät ominaisuudet voivat erota toisistaan huomattavasti.

Titaanispesifikaatiot: Spesifikaatio, joka määrittää japanilaisen titaanilaadun TAF 6400:n ominaisuude

Titaanilaadun TAF 6400 koostumusta, ristiviittauksia ja ominaisuuksia voi nyt tarkastella klikkaamalla vastaavia linkkejä. Katso esimerkkejä alta.

Titaanispesifikaatiot: Titaanilaadun TAF 6400 kemiallinen koostumus
Titaanispesifikaatiot: Titaanilaadun TAF 6400 ristiviittaustaulukko
Titaanispesifikaatiot: Titaanilaadun TAF 6400 mekaaniset ominaisuudet