Specifikace titanu

Specifikace titanu definují vlastnosti čistého titanu a titanových slitin.

Komerčně čistý, nelegovaný nebo nízkoslitinový titan neobsahuje nebo obsahuje jen velmi malé množství legujících prvků, resp. naopak, titanové slitiny obsahují významné množství přidaných prvků nebo složek.

Vzhledem k alotropickému chování titanu, které umožňuje různé změny v jeho mikrostruktuře, široká škála vlastností a aplikací, mohou být podávány s relativně omezeným počtem tříd slitin titanu.

Mnoho titanových slitin je vyrobeno tak, aby splňovaly specifikaci stanovenou Americkou organizací pro testování a materiály (ASTM), specifikace pro letectví (SAE-AMS), vojenské specifikace pro slitiny titanu (MIL-T), a specifikace vyvinutéAmerickou společností mechanického inženýrství (ASME). Různé americké systémy specifikací titanu jsou harmonizovány prostřednictvím Jednotného systému číslování (UNS), který přiřazuje kovům a slitinám prefix s písmenem a pětimístné číslo. Titan a jeho slitiny patří do kategorie UNS R5 a mají označení, jako je UNS R50400.

Důležité mezinárodní specifikace titanu zahrnují ISO, euronormu, ruský GOST a japonský JIS. Ačkoli existuje překrývání mezi specifikacemi standardů titanu, nejsou zaměnitelné. Japanese Titanium Society ve svém úsilí o dosažení většího globálního přístupu, učinila prohlášení o jednotných systémech specifikace titanu.

Hlavním úkolem specifikace titanu není nedostatek standardních specifikací definovaných organizací pro rozvoj norem (SDO), ale doplnění podrobných specifikací jednotlivých titanových specifikací vyvinutých leteckými společnostmi, které mají relativně omezené výrobní série. Každá letecká společnost má svoje vlastní specifikace pro titanové slitiny, které vyžadují specifické vlastní procesy. V důsledku toho existuje v oběhu mnoho specifikací titanu, které jsou relevantní (a pochopitelné) pouze ve vybrané skupině účastníků. Jinými slovy, velké množství specifikací titanu není standardizováno.Total Materia databáze přináší globální vlastnosti a je spojena do jedné databáze umožňující vyhledávání. Rychlý a snadný přístup k mechanickým vlastnostem, chemickému složení, mezinárodním tabulkám pro vzájemné odkazy poskytuje uživatelům nebývalé množství informací. Klikněte na níže uvedené tlačítko a vyzkoušejte si databázi Total Materia.

Specifikace titanu v Total Materia

Databáze Total Materia zahrnuje specifikace více než 4 500 slitin titanu spolu s dalšími 350 000 kovových slitin z celého světa. Jejich chemické složení, mechanické a fyzikální vlastnosti, vzájemné odkazy a další na dosah ruky.

Hledání třídy titanu v databázi je velmi jednoduché a zabere pár vteřin. Podívejme se například na vlastnosti japonského titanu třídy TAF 6400.

Do Rychlého vyhledávání na domovské stránce zadejte označení. Vyberte titan ze seznamu slitin a Japonsko/JIS ze seznamu norem.

Specifikace titanu: hledání japonského titanu třidy TAF 6400

Po kliknutí na materiál ze seznamu se vám zobrazí seznam podksupin. V Total Materia se termín podskupina vztahuje ke specifikacím, které definují vlastnosti třídy titanu; v tomto přápadě existuje pouze jedna specifikace JIS H 4657. Všimněte si, že vlastnosti definované podle různých specifikací se můžou výrazně lišit.

Specifikace titanu: specifikace, které definují vlastnosti japonského titanu třídy TAF 6400

Složení, vzájemné odkazy a vlastnosti titanu třídy TAF 6400 se můžou prohlížet kliknutím na příslušné odkazy. Viz příklady níže.

Specifikace titanu: chemické složení titanu třídy TAF 6400
Specifikace titanu: tabulky vzájemných odkazů titanu třídy TAF 6400
Specifikace titanu: mechanické vlastnosti titanu třídy TAF 6400