เกรดไทเทเนียม

การรวมกันของอัตราส่วนระหว่างน้ำหนัก และความแข็งแกร่งสูง, คุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม และความต้านทานการกัดกร่อน ทำให้เกรดไทเทเนียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการเลือกใช้ในงานวิกฤติ

เพราะว่าพฤติกรรมอโลโทรปิค (allotropic) ของไทเทเนียมสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายในโครงสร้างระดับจุลภาค และในการใช้งานสามารถใช้เกรดไทเทเนียมได้ไม่กี่ชนิด นี่เป็นความจริงที่ว่าไทเทเนียมอัลลอยด์มีสองเฟสในโครงสร้างผลึกคือ a+ß

เกรดไทเทเนียมที่ใช้อย่างแพร่หลายที่สุดคือ Ti-6Al-4V แอลฟา-เบต้า อัลลอยด์ ไทเทเนียมอัลลอยด์นี้จะเข้าใจ และมีความทนทานในกระบวนการผลิต แม้ว่าจะค่อนข้างแย่ในการขึ้นรูปที่อุณหภูมิห้อง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็ก และอลูมิเนียม ไทเทเนียมเกรด Ti-6Al-4V มีขีดจำกัดของขนาดในการชุบแข็ง โดยทั่วไปแล้วจึงทำการอบอ่อน

การค้าขายไทเทเนียมบริสุทธิ์เกรด 1, 2, 3 และ 4 จะจำหน่ายในรูปแบบของแท่ง และแผ่น เกรดไทเทเนียมต่อไปนี้ต่างก็จำหน่ายในรูปแบบของแท่ง และแผ่น: Ti-6Al-4V (เกรด 5 และ 24), Ti-5Al-2.5Sn (เกรด 6), Ti-0.2Pd (เกรด 7 และ 11), Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo (หรือเรียกว่า BETA-C), Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-8Al- 1Mo-1V, Ti-6Al-6V-2Sn, Ti-10V-2Fe-3Al (TIMETAL 10.2.3), Ti-4Al-4Mo-2Sn (IMI 550), Ti-4Al-4Mo-4Sn-0.5Si-0.1C (IMI 551), Ti-15Mo (IMI 205) และ TIMETAL 100

ไทเทเนียมอัลลอยด์สามารถทำการหล่อได้โดยการใช้ไทเทเนียมบริสุทธิ์เกรด 2, 3, 4, Ti-6Al-4V (เกรด 5 และ 24), Ti-0.2Pd (เกรด 7), Ti-5Al-2.5Sn (เกรด 6), Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (TIMETAL 15.3), TIMETAL 1100 และ Ti-5.8Al-4Sn-3.5Zr-0.7Nb (IMI 834)

ในการใช้งานไทเทเนียมอัลลอยด์สามารถแบ่งได้เป็นสามกลุ่มหลัก: เกรดความต้านทานการกัดกร่อน, เกรดความแข็งแกร่งสูง และเกรดอุณหภูมิสูง โดยโครงสร้างสามชนิดของไทเทเนียมอัลลอยด์คือ แอลฟา อัลลอยด์, แอลฟา-เบต้า อัลลอยด์ และเบต้า หรือใกล้เคียงเบต้า อัลลอยด์ฐานข้อมูลของ Total Materia และรวดเร็วในการเข้าถึงคุณ สมบัติทางกล, ส่วนประกอบทางเคมี, ตารางตัวอ้างอิงโยง และอื่นๆ ที่ได้เตรียมไว้ให้กับผู้ใช้งานด้วยข้อมูลจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ Total Materia

เกรดไทเทเนียมใน Total Materia

ฐานข้อมูลของ Total Materia ประกอบไปด้วยเกรดไทเทเนียมมากกว่า 4,500 เกรด จากโลหะอัลลอยด์ทั้งหมดกว่า 350,000 ชนิดทั่วโลก ส่วนประกอบทางเคมี, คุณสมบัติทางกล, คุณสมบัติทางกายภาพ, ตัวอ้างอิงโยง และอื่นๆ สามารถเข้าใช้งานได้เพียงแค่คลิก

ค้นหาเกรดไทเทเนียมในฐานข้อมูลนั้นเป็นเรื่องง่าย และใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ตัวอย่างเช่นต้องการดูคุณสมบัติเกรดไทเทเนียมของญี่ปุ่น TAF 6400

คลิกค้นหาด่วนที่หน้าสมาชิก จากนั้นใส่ชื่อ เลือกไทเทเนียมจาดประเภทอัลลอยด์ และเลือกมาตรฐาน Japan/JIS จากรายการมาตรฐาน

เกรดไทเทเนียม: ค้นหาเกรดไทเทเนียมของญี่ปุ่น TAF 6400

หลังจากคลิกเลือกวัสดุจากรายการผลลัพธ์ รายการกลุ่มย่อยจะปรากฏขึ้นมา ใน Total Materia กลุ่มย่อย จะอ้างอิงรายละเอียดที่กำหนดคุณสมบัติของเกรดทองแดง ในกรณีนี้เราเลือก JIS H 4657 และโปรดสังเกตว่าข้อกำหนดคุณสมบัติจะเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะที่อาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

เกรดไทเทเนียม: รายละเอียดที่กำหนดคุณสมบัติไทเทเนียมของญี่ปุ่นเกรด TAF 6400

ส่วนประกอบ, ตัวอ้างอิงโยง และคุณสมบัติของเกรดไทเทเนียม TAF 6400 สามารถดูได้โดยคลิกลิ้งค์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างด้านล่าง

เกรดไทเทเนียม: ส่วนประกอบทางเคมีของเกรดไทเทเนียม TAF 6400
เกรดไทเทเนียม: ตารางตัวอ้างอิงโยงของเกรดไทเทเนียม TAF 6400
เกรดไทเทเนียม: คุณสมบัติทางกลของเกรดไทเทเนียม TAF 6400
เกรดไทเทเนียม: คุณสมบัติทางกายภาพของเกรดไทเทเนียม TAF 6400