Titantyper

Kombinasjonen av et høyt styrke-til-vekt forhold, eksepsjonelle mekaniske egenskaper og korrosjonsbestandighet gjør titan til det beste materialvalget for mange kritiske bruksområder.

På grunn av den allotropiske oppførselen til titan tillater endringer i mikrostrukturen gjennom variasjoner i termo-mekanisk prosessering, kan en lang rekke egenskaper bli dekket av et lavt antall titantyper. Dette gjelder spesielt titanlegering med tofase a+ß krystallstruktur.

Den mest brukte titantypen er Ti-6AI-4V a+ß legering. Denne titanlegeringen er godt forstått og er veldig tolerant til variasjoner i fabrikeringsoperasjoner, til tross for den relativt dårlige formingsegenskaper ved romtempratur i forhold til stål og aluminium. Titantypen Ti-6AI-4Vsom har begrenset herdbarhet, er vanligvis brukt sammen med gløding.

Kommersielt rene titantyper 1,2,3 og 4 er tilgjengelig i blokk og boltformat. Følgende titantyper er også vanligvis tilgjengelig i blokk og boltformat. Ti-6Al-4V (type 5 og 24), Ti-5Al-2.5Sn (type 6), Ti-0.2Pd (type 7 og 11), Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo (også kjent som BETA-C), Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-8Al- 1Mo-1V, Ti-6Al-6V-2Sn, Ti-10V-2Fe-3Al (TIMETAL 10.2.3), Ti-4Al-4Mo-2Sn (IMI 550), Ti-4Al-4Mo-4Sn-0.5Si-0.1C (IMI 551), Ti-15Mo (IMI 205) og TIMETAL 100.

Titanlegeringer tilgjengelig i støpeform inkluderer kommersielt rene titantyper 2, 3, 4, Ti-6Al-4V (type 5 og 24), Ti-0.2Pd (type 7), Ti-5Al-2.5Sn (type 6), Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (TIMETAL 15.3), TIMETAL 1100 og Ti-5.8Al-4Sn-3.5Zr-0.7Nb (IMI 834).

Titanlegeringer kan deles inn i tre hovedgrupper: korrosjonsbestandige-, høy-styrke-, og høy-temperaturstyper. Tre strukturelle typer titanlegeringer er alfalegeringer, alfa-beta-legeringer og beta- eller nesten-beta-legeringer.Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Titantyper i Total Materia

Total Materia sin database inneholder mer enn 4,500 titantyper og 350,000 metallegeringer fra hele verden. Deres kjemiske komposisjon, mekaniske of fysiske egenskaper, kryssreferanser og mer bare ett klikk unna.

Å finne titantyper i databasen er veldig enkelt, og tar bare noen få sekunder. La oss se på egenskapene til den japanske titantypen TAF 6400.

Bruk Raskt søk fra abonnentsiden, skriv inn betegnelse og velg titan fra materiallisten samt Japan/JIS fra standardlisten.

Titantyper: Søk etter den japanske titantypen TAF 6400

Etter å ha valgt materiale fra resultatlisten dukker det opp en liste med undergrupper. I Total Materia, er disse undergruppene spesifikasjoner som definerer egenskapene til titantypen; i dette tilfelle er det bare en spesifikasjonen – JIS H 4657. Vår oppmerksom på at egenskaper definert i henhold til andre spesifikasjoner kan variere betraktelig.

Titantyper: Spesifikasjoner som definerer egenskapene til den japanske titantypen TAF 640

Komposisjon, kryssreferanse og egenskaper til titantypen TAF 6400 kan bli sett nærmere på ved å trykke på den aktuelle linken. Se eksempel under.

Titantyper: Kjemisk komposisjon til den japanske titantypen TAF 6400
Titantyper: kryssreferansetabeller til titantypen TAF 6400
Titantyper: Mekaniske egenskaper til den japanske titantypen TAF 6400
Titantyper: Fysiske egenskaper til den japanske titantypen TAF 6400