Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ thông tin này. Bằng việc kết nối và tra cứu trên trang của Total Materia và/hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào của Total Materia, bao gồm phần mềm miễn phí và bản dùng thử, thì bạn đã đồng ý các điều khoản sử dụng này và và điều khoản miễn trừ trách nhiệm pháp lý kèm theo.

Việc sử dụng tất các tài khoản được giám sát và Key to Metals AG bảo lưu quyền được hủy, đóng, hoặc điều chỉnh bất kỳ tài khoản nào mà không cần thông báo đến người sử dụng mà người sử dụng đó vi phạm các điều khoản sử dụng, sở hữu trí tuệ, chính sách sử dụng công bằng, và không được bồi hoàn chi phí

Key to Metals AG bảo lưu quyền được thay đổi các điều khoản sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn không đồng ý các điều khoản sử dụng được đề cập, vui lòng không sử dụng bất kỳ dữ liệu nào của Total Materia.

Bất kỳ tranh chấp nào xảy ra từ cách hiểu của các điều khoản sử dụng sẽ được giải quyết theo phán quyết của toàn án tại Zurich.

CHÍNH SÁCH SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ

Các vật liệu, thông tin, và những nội dung khác trong phạm vi website của Total Materia, và cơ sở dữ liệu là độc quyền và thuộc quyền sở hữu của Key to Metals AG

Mục đích của chính sách sử dụng hợp là để đảm bảo Total Materia được sử dụng như dự định như là nguồn thông tin và cũng như bảo vệ quan hệ sở hữu của dữ liệu về việc sao chép dữ liệu của Total Materia.

Số lượng trang đem xem không quá 2000 trang mỗi tháng cho từng giấy phép, hoặc số lượng cân xứng cho một thời đoạn ngắn.

Thu thập dữ liệu bằng các phương pháp thủ công hay tự động, bao gồm nhưng không giới hạn việc lưu trữ dữ liệu một cách hệ thống hóa thủ công, việc sử dụng các bản thảo, quy trình thu thập dữ liệu web bị nghiêm cấm.

CHÍNH SÁCH CHUYỂN NHƯỢNG VÀ HỦY BỎ GIAO KÈO

Giấy phép sử dụng này không được chuyển nhượng cho bên thứ 3 mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Key to Metals AG.

Người sử dụng không được hủy bỏ giao ước.

PHIÊN BẢN ĐĂNG KÝ CỦA NGƯỜI DÙNG ĐƠN LẺ TRÊN NỀN WEB

Giấy phép cho phiên bản đăng ký của người dùng đơn lẻ trên nền web được đăng ký cho mục đích sử dụng trên một máy tính. Thêm vào đó, khả năng truy cập từ xa một cách giới được cung cấp cho một người duy nhất có tên trên giấy phép bằng phương pháp ghi nhớ mật khẩu 1 lần, nếu nó không vượt quá quá 30 chuyên mục trong một năm.

Giấy phép cho phiên bản đăng ký của người dùng đơn lẻ trên nền web không thể chuyển nhượng cho bên cho một người khác tên như trên giấy phép mà không có sự đồng thuận bằng văn bản của Key to Metals AG.

HIÊN BẢN ĐĂNG KÝ DÀNH CHO NHIỀU NGƯỜI DÙNG TRÊN NỀN WEB

Theo như mô tả của giấy phép được lựa chọn, tài khoản sử dụng bị giới hạn ở những vị trí được cho phép cho từng loại giấy phép cụ thể, và số lượng giấy phép được sử dụng đồng thời trong cùng một thời điểm như thỏa thuận lúc mua. Bất kỳ sự sử dụng nào ngoài những giới hạn này phải được cho phép bằng văn bản và xác nhận chữ ký từ Key to Metals AG.

Mạng lưới nhiều sử dụng hoặc những phiên bản nhóm làm việc của Total Materia cho việc sự dụng chỉ được yêu cầu bởi một công ty, và nó không được cho phép cho các việc sử dụng của bên thứ 3 mà không có sự đồng thuận bằng văn bản từ Key to Metals AG.

Miễn trừ trách nhiệm bảo hành và pháp lý

Key to Metals AG KHÔNG ĐẢM BẢO BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG BẢO HÀNH CHO HIỆU NĂNG, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, HOẶC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA PHẦN MỀM, CƠ SỞ DỮ LIỆU, HOẶC HOÀN THÀNH CÁC TỆP TIN HOẶC BẤT KỲ SỰ BẢO HÀNH, NẾU NÓ XẢY RA. Key to Metals AG LOẠI TRỪ TÂT CẢ CÁC NGHĨA VỤ PHÁP LÝ. CỤ THỂ, Key to Metals AG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ NHỮNG HẬU QUẢ HAY TỔN THẤT GIÁN GIẾP DO VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM, CƠ SỞ DỮ LIỆU HOẶC VIỆC HOÀN THÀNH CÁC TỆP TIN.

Thông tin chứa trong Cơ sở dữ liệu tổng số Materia được các kỹ sư xem xét cẩn thận trước khi xuất bản và được thiết kế để giúp nghiên cứu chuyên nghiệp luyện kim tiến hành nghiên cứu về tính chất vật liệu. Mặc dù các chuyên gia kỹ thuật của Key to Metals AG thực hiện kiểm tra liên tục và nhiều lần về tính hợp lệ của dữ liệu, cả Key to Metals AG lẫn bất kỳ chi nhánh nào trên thế giới đều không bảo hành, dù được thể hiện hay ngụ ý. Key to Metals AG hoặc các chi nhánh của nó giả định đặc biệt là không có bảo hành về hiệu suất hoặc khả năng bán của cơ sở dữ liệu hoặc tính chính xác của thông tin trong tài liệu này. Key to Metals AG và tất cả các chi nhánh sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ loại thiệt hại nào do việc sử dụng thông tin này. Người dùng giả định tất cả rủi ro và trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng cơ sở dữ liệu của Total Materia và thông tin của nó. Trong trường hợp trục trặc kỹ thuật của phần mềm do mục đích bất hợp pháp hoặc sơ suất của Key to Metals AG, bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của Key to Metals AG sẽ bị giới hạn về việc thay thế sản phẩm.

Xin lưu ý rằng các đặc tính kim loại có thể thay đổi đáng kể và có thể phụ thuộc vào các tiêu chuẩn nội bộ của nhà cung cấp, xử lý nhiệt, kích thước và các thông số khác. Sau khi lựa chọn vật liệu kim loại đã được thực hiện, trách nhiệm của người dùng mà liên hệ với nhà cung cấp và kiểm tra các đặc tính và tính phù hợp của vật liệu đối với một ứng dụng cụ thể. Vì vậy, không có bảo hành cho bất kỳ mục đích nào.

Ngoài ra, các thông số vật lý hoặc cơ học trong cơ sở dữ liệu chỉ là tương đối. Do đó, cần thận trọng tối đa khi sử dụng các thông số đó và thậm chí sau đó, chúng cần phải được coi là điểm gợi ý, không phải là giá trị xác định. Dữ liệu được thiết kế để giúp các kỹ sư đủ điều kiện tìm thấy thông tin có liên quan đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức khi họ điều tra hành vi dự đoán của các tài liệu cụ thể. Như vậy, dữ liệu này được xem là điểm bắt đầu để điều tra sâu hơn, toàn diện hơn và không nên dựa vào việc tạo ra kỹ thuật xác định hoặc cuối cùng để mua thiết kế sản phẩm hoặc quyết định về việc ứng dụng.