Användarvillkor

Läs den här informationen noga. Genom att besöka Totalt Materia webbplats och / eller genom att använda någon av Total Materia programvaror, inklusive gratis mjukvara och demo, godkänner du dessa användarvillkor med tillhörande skadeståndsansvar.

Användningen av alla konton övervakas och som sådan förbehåller Key to Metals AG sig rätten att avbryta, stänga eller ändra något konto utan uppsägningstid till slutanvändare som bryter mot användarvillkoren, immaterialrätt och Policyn för rättvis användning. Detta utan återbetalning.

Key to Metals AG förbehåller sig rätten att ändra dess villkor när som helst utan att meddela någon.

Om ni inte accepterar användarvillkoren bör ni inte använda Total Materia referensdata.

Eventuella tvister med anledning av tolkningen av användarvillkoren skall lösas av domstolarnas i Zürich.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH POLICY FÖR RÄTTVIS ANVÄNDNING

Material, information och annat innehåll som finns i Total Materia webbplats samt databaser är patentskyddat och ägs av Key to Metals AG.

Syftet med policyn för rättvis användning är att se till att Total Materia användas som en informationsresurs och som sådan skyddar äganderätten till de uppgifter som finns inom Total Materia samt potetiell massreplikering av Total Materia data.

Den maximala mängden visade sidor bör inte överstiga 2000 sidor per månad per licens, eller proportionell kvantitet för en kortare period. För fall där sådana behov definieras kommer Total Materia hjälpa till genom att förse användare med en alternativ lösning.

Samla data från webbplatsen genom manuell- eller automatisk avverkning, inklusive men inte begränsat till systematiska manuella sparande av data, användning av skript, robotar eller sökrobotar är strängt förbjudet.

ÖVERLÅTELSE SAMT AVBOKNINGSPOLICY

Denna licens kan inte överlåtas till en tredje part utan skriftligt godkännande från Key to Metals AG.

Indragning av licens av användare är inte möjligt.

REGISTRERAD NÄTVERKSUTGÅVA FÖR DEN ENSKILDA ANVÄNDAREN

Nätutgåvs licensen för den enskilda användare gäller bara för användning för en dator. Desutom kan en begränsad fjärråtkomst beviljas den person som anges på licensen med hjälp av automatisk engångslösenord, förutsatt att den inte överstiger 30 (trettio) gånger per år.

Den enskildes användarlicens kan inte överföras till en annan enskild användare utan skriftligt godkännande från Key to Metals AG.

REGISTRERAD MULTI ANVÄNDARNÄTVERKSUTGÅVA

Enligt den valda licensbeskrivningen, begränsas användarens konto av de tillåtna platser för den specifika licenstypen och antalet samtidiga licenser som överenskommits vid köptillfället. Varje användning utanför dessa begränsningar måste godkännas skriftlig av Key to Metals AG.

Multianvändarnätverket eller arbetsgruppsutgåvan av Total Materia är enbart avsedd för det avsedda företaget och får inte användas av någon tredje part utan skriftligt godkännande från Key to Metals AG.

Uteslutning av garantier och ansvar

Key to Metals AG GER INGEN GARANTI FÖR PRESTANDA, SÄLJBARHET ELLER NOGRGRANNHETEN AV MJUKVARAN, DATABASEN, KOMPLETTERANDE FILER ELLER ANDRA GARANTIER, ANTINGEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. Key to Metals AG UTESLUTER ALLT ANSVAR SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER. I SYNNERHET, Key to Metals AG ANSVARAR INTE FÖR INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR BEROENDE PÅ HUR PROGRAMVARAN, DATABASEN ELLER ANDRA TILLHÖRANDE FILER ANVÄNDS.

All information i Total Materia Databasen är noggrant kontrollerad av ingenjörer innan publicering och är tänkt att underlätta den metallurgiska forskningen om materialegenskaper . Även om Key to Metals AG tekniska specialister genomför kontinuerliga och upprepade kontroller av korrektheten av datat, avsäger sig Key to Metals AG eller någon av dess dotterbolag runt om i världen att lämna några garantier , uttryckta eller underförstådda . Key to Metals AG eller dess dotterbolag har inga garantier beträffande prestandan av databasen eller korrektheten av informationen till våra produkter. Key to Metals AG och alla medlemsförbund skall inte hållas ansvarig för någon typ av skador till följd av användningen av denna information . Användaren åtar sig all risk och ansvar i samband med användningen av Total Materia databasen och dess information. Vid tekniskt fel på programvaran på grund av olagligt uppsåt eller grov vårdslöshet av Key to Metals AG olika produkter, kommer tillgängligheten av Key to Metals AG begränsas enbart till produktbyte.

Kom ihåg att metallegenskaper kan variera kraftigt genom olika interna standarder från leverantörerna, värmebehandling, dimensioner med mera. Efter att valet av efterfrågad metall har gjorts är det användarens ansvar att kontakta leverantören och kontrollera materialets egenskaper och lämplighet för en viss tillämpning. Därför erhålles inga garantier för vilka material som är mest lämpad för det aktuella fallet.

Det bör tilläggas att de fysiska eller mekaniska specifikationer i databasen enbart är approximationer. Därför måste maximal försiktighet iakttas vid användning av dessa parametrar, de bör också betraktas som utgångspunkter och inte som bestämda värden. Informationen är avsedd att hjälpa kvalificerade ingenjörer att hitta relevant information och samtidigt spara tid och arbete när de undersöker det förväntade beteendet hos specifika material. Som sådan bör denna data betraktas som en utgångspunkt för vidare, mer omfattande utredning och borde inte utgöra grunden för definitiva eller slutgiltiga ingegörs-, inköps- eller applikations beslut.