Termeni şi condiţii

Citiți cu atenție aceste informații. Prin accesarea sau navigarea pe site-ul Total Materia și/sau prin utilizarea oricărui software Total Materia, inclusiv software-ul gratuit și demonstrația, sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare și cu declarația de declinare a responsabilității asociate.

Utilizarea tuturor conturilor este monitorizată și, astfel, Key to Metals AG își rezervă dreptul de a anula, închide sau modifica orice cont fără o perioadă de preaviz pentru orice utilizator final care încalcă termenii de utilizare, politica de proprietate intelectuală și utilizarea corectă, fără rambursare.

Key to Metals AG își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile în orice moment fără notificare prealabilă.

Dacă nu acceptați Termenii de utilizare menționați aici, nu folosiți date de referință Total Materia.

Orice litigiu care decurge din interpretarea Termenilor de utilizare, intră în competența instanțelor din Zurich.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI POLITICA DE UTILIZARE CORECTĂ

Materialele, informațiile și alte tipuri de conținut cuprins în site-ul web și bazele de date Total Materia aparțin și sunt proprietatea Key to Metals AG.

Scopul politicii corecte de utilizare este acela de a se asigura că Total Materia este utilizată cu scopul intenționat ca resursă informațională și, ca atare, protejează proprietatea asupra datelor conținute și a potențialului de replicare în masă a datelor Total Materia.

Cantitatea maximă de pagini vizionate nu trebui să depășească 2000 de pagini pe lună pe o licență sau o cantitate proporțională pentru o perioadă mai scurtă. Pentru situațiile în care astfel de necesități sunt definite, Total Materia va ajuta prin furnizarea unei soluții alternative pentru utilizator.

Colectarea datelor de pe site prin recoltare manuală sau prin mijloace automate, inclusiv, dar fără a se limita la salvarea manuală sistematică a datelor, utilizarea de scripturi, boturi sau crawlere web, este strict interzisă.

POLITICA DE TRANSFERABILITATE ȘI ANULARE

Această licență nu poate fi transferată unei terțe persoane fără o aprobare scrisă din partea Key to Metals AG.

Anularea licenței de către utilizator nu este posibilă.

EDIȚIA WEB SINGLE USER ÎNREGISTRAT

Licența Ediția Web Single User pentru Total Materia este o licență numită care este înregistrată pentru a fi utilizată pe un singur computer. În plus, poate fi acordat un acces limitat de la distanță persoanei numite în licență prin acordarea parolei automate unice, cu condiția să nu depășească 30 (treizeci) sesiuni pe an.

Licența Ediția Web Single User nu poate fi transferată unui alt utilizator numit fără aprobarea scrisă a Key to Metals AG

EDIȚIA WEB MULTIUSERI ÎNREGISTRAȚI

În conformitate cu descrierea licenței selectate, contul este restricționat de locațiile admise pentru tipul specific de licență și numărul de utilizatori numiți așa cum sa convenit la punctul de achiziție. Orice utilizare în afara acestor restricții trebuie să fie aprobată prin confirmare scrisă și semnată de către Key to Metals AG.

Rețeaua Multiuser de la Total Materia este destinată exclusiv utilizării de către compania care achiziționează și nu este autorizată pentru utilizare de către o terță parte fără aprobare prealabilă scrisă din partea Key to Metals AG.

Renunțare la garanție și la răspundere

KEY TO METALS NU ASUMĂ NICIO GARANȚIE PENTRU PERFORMANȚA, VANDABILITATEA SAU ACURATEȚEA A SOFTWARE-ULUI, BAZEI DE DATE SAU A FIȘIERELOR AFERENTE SAU ORICE ALTĂ GARANȚIE, FIE EXPRIMATĂ SAU IMPLICITĂ. Key to Metals AG EXCLUDE TOATĂ RESPONSABILITATEA ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGE. IN SPECIAL, Key to Metals AG NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE SAU ULTERIOARE CAUZATE DE UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, A BAZEI DE DATE SAU A FIȘIERELOR AFERENTE.

Informațiile conținute în baza de date Total Materia sunt revizuite cu atenție de ingineri înainte de publicare și sunt destinate să ajute cercetarea profesională metalurgică în vederea comportamentului materialelor. Deși experții tehnici din Key to Metals AG efectuează verificări continue și multiple privind validitatea datelor, nici Key to Metals AG și niciunul dintre afiliații săi din întreaga lume nu oferă nicio garanție, fie ea exprimată sau implicită. Key to Metals AG sau afiliații săi, în special, nu își asumă nicio garanție în ceea ce privește performanța sau vandabilitatea bazei de date sau acuratețea informațiilor conținute. Key to Metals AG și toate filialele nu vor fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune rezultate din utilizarea acestor informații. Utilizatorul își asumă toate riscurile și răspunderea în legătură cu utilizarea bazei de date Total Materia și a informațiilor sale. În caz de defecțiune tehnică a software-ului din cauza intenției ilegale sau a neglijenței grave a Key to Metals AG, orice responsabilitate a Key to Metals AG va fi limitată exclusiv la înlocuirea produsului.

Va rugăm să rețineți că proprietățile materialelor pot varia în mod semnificativ și pot depinde de furnizor și de standardele interne ale furnizorului, de tratament termic, de dimensiuni și de alți parametri. După selectarea materialului, este responsabilitatea utilizatorului să contacteze furnizorul și să verifice proprietățile și potrivirea materialului pentru o anumită aplicație. Prin urmare, nu se oferă nici o garanție de potrivire pentru un anumit scop.

În plus, specificațiile fizice sau mecanice din baza de date sunt doar aproximări. Prin urmare, trebuie să se acorde atenție maximă în utilizarea acelor parametri și chiar și atunci, aceștia trebuie considerați ca puncte de plecare, nu valori definite. Datele sunt destinate să ajute inginerii calificați să găsească informații relevante, economisind timp și efort în timp ce ei investighează comportamentul anticipat al materialelor specifice. Ca atare, aceste date trebuie văzute ca un punct de plecare pentru o investigație mai aprofundată și mai completă și nu ar trebui să vă bazați pe ele pentru inginerie definitivă sau finală, achiziționarea de design de produs sau decizii de aplicare.