Brukervilkår

Les denne informasjonen nøye. Ved å besøke Total Materia sin internettside og/eller ved å bruke Total Materia sin programvare, inkludert den gratise demoen, samtykker du til de følgende brukervilkårene, og de medfølgende ansvarsfraskrivelsene.

Alle brukerkontoene er overvåket, og Key to Metals AG innehar retten til å kansellere, lukke eller endre på en hvilket som helst konto, uten forvarsel, til en hver bruker som bryter med brukervilkårene, åndsverksloven og policyen for rett bruk, uten noen form for refusjon.

Key to Metals AG forbeholder seg retten til å endre sine vilkår og betingelser når som helst, uten forvarsel.

Dersom du ikke aksepterer brukervilkårene angitt her bør du ikke bruke Total Materias referansedata.

Alle uenigheter som følge av tolkningen av brukervilkårene vil taes hånd om av domstolene i Zurich.

ÅNDSVERK OG PLOICY FOR RETTFERDIG BRUK

Alle materialene, informasjonen og annet innhold på Total Materia sine internettsider og databaser er egenutviklet og eid av Key to Metals AG.

Meningen med policyen for rettferdig bruk er å forsikre at Total Materia blir brukt for sin tilsiktede hensikt som en informativ ressurs, og beskytter derfor eierskapet av informasjonen på Total Materias internettsider og databaser, og potensiale for replikasjon av Total Materia sin data.

Det maksimale antall viste sider bør ikke overskride 2000 sider pr. måned pr. lisens, eller proporsjonalkvantitet over en kortere periode. For tilfeller hvor slike behov er tilstede vil Total Materia assistere i å ordne en alternativ løsning for brukeren.

Å hente ut data fra internettsiden gjennom manuell høsting eller automatiske måter, inkludert, men ikke begrenset til systematisk manuell lagring av data, bruk av script, boter eller søkeprogrammer er strengt forbudt.

OVERFØRBARHET OG KANSELERINGS-POLICY

Denne lisensen er ikke overførbar til en tredjepart uten skriftlig godkjenning fra Key to Metals AG.

Brukeren har ikke mulighet til å kansellere lisensen.

REGISTRERT ENKELTNETTVERKSBRUKER

Enkeltnettverksbrukerlisens av Total Material er en navngitt lisens som er registrert for bruk på én computer. I tillegg kan det gies en begrenset ekstern tilgang til personen navngitt på lisensen, gjennom bruk av et engangspassord, gitt at bruken ikke overstiger 30 ganger pr år.

Enkeltnettverksbrukerlisensen kan ikke bli overført til en annen navngitt bruker uten skriftlig godkjenning fra Key to Metals AG.

REGISTRERT NETTVERKSUTGAVE FOR FLERBRUKER

I følge den valgte lisensbeskrivelsen er kontoen begrenset av lokasjon og antall simultane lisenser, slik som avtalen var ved kjøp. All bruk utenfor disse bergrensingene må bli godkjent ved et underskrevet, skriftlig dokument fra Key to Metals AG.

Nettverksutgaven for flere brukere, eller arbeidsgruppeutgavene av Total Materia, er kun ment for bruk av bedriften som gikk til anskaffelse, og bruk av en tredjepart er ulovlig uten skriftlig godkjennelse av Key to Metals AG.

Ansvarsfraskrivelse av garanti og ansvar

Key to Metals AG GIR IKKE NOEN GARANTI FOR YTELSE, SALGBARHET ELLER NØYAKTIGHET AV PROGRAMVARE, DATABASE ELLER MEDFØLGENDE FILER ELLER ANDRE GARANTIER, ENTEN EKSPLISITT ELLER UNDERFORSTÅTT. Key to Metals AG FRASKRIVER SEG ALT AV ANSVAR SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET. SPESIELT ER Key to Metals AG IKKE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER ETTERFØLGENDE SKADE GRUNNET BRUK AV PROGRAMVAREN, DATABASEN ELLER MEDFØLGENE FILER.

Informasjonen inneholdt i Total Materia sin databas er nøye gjennomgått av ingeniører før publisering, og er ment å hjelpe metallurgisk profesjonelle å utføre forskning på materielle egenskaper. Selv om Key to Metals AG sine tekniske ansatte utfører gjentatte kontroller av gyldigheten til dataen, har verken Key to Metals AG eller noen av de tilknyttede bedriftene noen form for garanti, eksplisitt eller underforstått. Key to Metals AG eller de tilknyttede bedriftene gir spesielt ikke noen form for garanti vedrørende ytelse eller salgbarheten til databasen eller nøyaktigheten av informasjonen. Key to Metals AG og de tilknyttede bedriftene er ikke ansvarlig for noen skader som resultat av bruk av informasjonen. Brukeren innehar all risiko og ansvar som kan kobles til bruk av Key to Metals AG sitt produkt. I tilfelle teknisk svikt av programvaren på grunn av ulovlig intensjon eller grov uaktsomhet av Key to Metals AG, vil Key to Metals AG sitt ansvar kun strekke seg til erstatning av produktet.

Vær spesielt oppmerksom på at metallegenskaper kan variere betraktelig og kan avhenge av leverandør og leverandørens interne standarder, varmebehandling, dimensjoner og andre parametre. Etter materialutvelgelse har funnet sted er det brukerens ansvar å kontakte leverandøren for å sjekke materialegenskapene og egnetheten for dets formål. Derfor blir det ikke tilbudt noen form for garanti vedrørende egnetheten for et spesifikt formål.

I tillegg er de fysiske eller mekaniske spesifikasjonene i databasen kun tilnærminger. Derfor bes det om særs forsiktighet ved bruk av disse parametrene, og de bør kun betraktes som et startsted, og ikke definitive verdier. Dataen er ment å hjelpe kvalifiserte ingeniører med å finne relevant informasjon, for å spare tid og krefter når de undersøker den antatte oppførselen til et materiale. Derfor er dataen kun å regne som et startpunkt for videre, mer grundig undersøkelse, og bør ikke bli brukt som eneste grunnlag for endelig prosjektering eller produktdesignsvalg.