Gebruiksvoorwaarden

Lees deze informatie aandachtig door. Door toegang tot of het browsen in de Total Materia website en/of met behulp van een willekeurige Total Materia software, inclusief gratis software en demo, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en de bijbehorende aansprakelijkheid disclaimers.

Het gebruik van alle accounts wordt gecontroleerd/gemonitord en zo behoudt Key to Metals AG ook het recht om te wijzigingen, annuleren en opzeggen van accounts zonder voortijdige notificatie aan de eindgebruiker mocht deze zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houden en zonder vergoeding.

Key to Metals AG behoudt zich het recht de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Als u hier verklaard de gebruiksvoorwaarden niet te aanvaarden, gelieve ieder toonsoort van Total Materia verwijzingsgegevens niet te gebruiken.

Eventuele geschillen die voortvloeien uit de interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden vallen onder de bevoegdheid van rechtbanken in Zürich.

INTELECTUEEL EIGENDOM EN FAIR USAGE BELEID

De materialen, informatie en andere inhoud in de Total Materia website en database zijn eigendom van en blijven toebehorend Key to Metals AG.

Het doel van het fair usage beleid is om ervoor te zorgen Total Materia wordt gebruikt voor het beoogde doel als een bron van informatie en als zodanig zijn eigendommen beschermt tegen massa replicatie van de Total Materia gegevens.

De maximale hoeveelheid van bekeken pagina's mag niet meer dan 2000 pagina's per maand per licentie, of een proportionele hoeveelheid voor een kortere periode. Voor gevallen waar dergelijke behoeften gedefinieerd zijn zal Total Materia helpen bij het verschaffen van een alternatief voor de gebruiker.

Het verzamelen van gegevens van de website door middel van handmatige oogsten of geautomatiseerde middelen, waaronder opslaan van gegevens, het gebruik van scripts, bots of web crawlers, is strikt verboden.

OVERDRAAGBAARHEID EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

Deze licentie is niet overdraagbaar aan derde persoon zonder schriftelijke toestemming van Key to Metals AG.

Opzegging van de licentie is door de gebruiker niet mogelijk.

GEREGISTREERDE ENKEL-GEBRUIKER WEB EDITIE

De enkel-gebruiker web editie van Total Materia is een geregistreerde licentie op naam van de eindgebruiker voor het gebruik op één computer. Als toevoeging, mocht de eindgebruiker op afstand toegang tot zijn/haar account nodig hebben dan kan deze een éénmalige paswoord aanvragen mits dit niet meer dan 30 (dertig) sessies per jaar zijn.

De enkel-gebruiker web editie van Total Materia kan niet zonder schriftelijke toezegging van Key to Metals AG worden getransfereerd op een andere naam/persoon.

GEREGISTREERDE MULTI-USER WEB EDITIE

Volgens de gekozen licentie omschrijving, wordt de licentie beperkt door de toegestane locaties voor het specifieke type licentie en het aantal gelijktijdige toegangen zoals overeengekomen bij het begin van aankoop. Elk gebruik buiten deze beperkingen moeten worden goedgekeurd door een schriftelijke en ondertekende bevestiging van Key to Metals AG.

Multi-user netwerk of workgroup edities van Total Materia zijn voor gebruik door de overnemende vennootschap en zijn niet toegestaan ​​voor gebruik door derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Key to Metals AG.

DISCLAIMER VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Key to Metals AG AANVAARDT GEEN ENKELE GARANTIE VOOR DE PRESTATIES, DE VERKOOPBAARHEID OF DE JUISTHEID VAN DE SOFTWARE, DATABASE OF BEGELEIDENDE BESTANDEN OF ENIGE ANDERE GARANTIE, OF UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE. Key to Metals AG SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. Key to Metals AG IS IN HET BIJZONDER NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE OF LATERE SCHADE TEN GEVOLGE VAN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, DATABASE OF DE INGESLOTEN BESTANDEN.

De informatie in de Total Materia Database wordt zorgvuldig gecontroleerd door ingenieurs vóór publicatie en is bedoeld om te helpen bij metallurgische beroepsgedragsregels onderzoek naar de eigenschappen van het materiaal. Hoewel Key to Metals AG technische professionals continu uitvoeren en meerdere controles op de geldigheid van de gegevens, maken noch om Key to Metals AG, noch enige van haar partners over de hele wereld enige garantie, of uitdrukkelijke of impliciete garantie. Key to Metals AG of gelieerde nemen met name geen garantie met betrekking tot de prestaties of de verkoopbaarheid van de database of de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Key to Metals AG en alle filialen zijn niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De gebruiker neemt alle risico en aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de Total Materia database en de gegevens. In geval van technische storing van de software als gevolg van onrechtmatige opzet of grove nalatigheid van Key to Metals AG, zal elke aansprakelijkheid van Key to Metals AG worden beperkt uitsluitend tot productvervanging.

Houd in gedachten dat materiaal eigenschappen aanzienlijk kunnen variëren en kunnen afhankelijk van de leverancier en leverancier van interne normen, warmtebehandeling, afmetingen en andere parameters. Nadat de materiaalkeuze is gemaakt, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker te contact op te nemen met de leverancier en te controleren van materiaal eigenschappen en geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Daarom wordt geen garantie van geschiktheid voor een bepaald doel aangeboden.

Bovendien, zijn de fysieke of mechanische specificaties in de database alleen benaderingen. Daarom, maximale voorzichtigheid dient te worden betracht bij het gebruik van deze parameters en zelfs dan, moeten zij worden beschouwd als uitgangspunten, niet duidelijke waarden. De gegevens zijn bestemd om te helpen gekwalificeerde ingenieurs relevante informatie bij het opslaan van tijd en moeite als ze het verwachte gedrag van specifieke materialen onderzoeken vinden. Als zodanig, moeten deze gegevens worden beschouwd als een uitgangspunt voor verdere, meer diepgaand onderzoek en mag niet worden ingeroepen voor het maken van definitieve of definitieve engineering, product ontwerp aankoop of toepassing besluiten.

Als verdere verduidelijking nodig is, gelieve te verwijzen naar de Engelse taalversie van de Disclaimer van garantie en aansprakelijkheid.