Felhasználási feltételek

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót. A Total Materia honlapra történő belépéssel és a honlapon való böngészéssel és/vagy a Total Materia szoftver használatával - ide értve az ingyenes és demo változatokat is - Ön elfogadja az Általános Felhasználási Feltételeket és az abban foglalt felelősségi kitételeket. 

Az összes felhasználói fiók használatát figyelemmel kísérjük, és fenntartjuk a jogot a hozzáférés visszavonására az alább meghatározott feltételek szerint, pénzvisszatérítés nélkül.

A Key to Metals AG fenntartja a jogot arra, hogy az Általános Felhasználási Feltételeket bármikor, a Felhasználók előzetes tájékoztatása nélkül megváltoztassa..

Amennyiben Ön nem fogadja el az Általános Felhasználási Feltételeket, az esetben kérjük, hogy ne használjon semmilyen adatot a Total Materia adatbázisból. 

Az Általános Felhasználási Feltételek értelmezésével kapcsolatos bármilyen jogvita felmerülése esetén a Zürichi Bíróság az illetékes eljáró jogi szerv.

A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME ILLETVE A TISZTESSÉGES FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

A Total Materia weboldalán és adatbázisában található anyagok, információk és egyéb tartalmak a Key to Metals AG szellemi termékei és a Key to Metals AG szellemi tulajdonát képezik.

Jelen dokumentum célja, hogy biztosítsa azt, hogy a Total Materia szoftver információforrásként való használata rendeltetésszerűen és tisztességes módon történjen, valamint, hogy biztosítsa a Total Materia-ban foglalt adatok szellemi tulajdonának védelmét, és az adatok esetleges tömeges másolásának megakadályozását.

A megtekintett oldalak száma licencenként havonta nem haladhatja meg a 2000 oldalt, illetve rövidebb időtartamra vonatkoztatva az ennek arányosan megfelelő adatmennyiséget. Amennyiben igény merül fel az ezt meghaladó mértékű használatra, úgy a Total Materia segítséget nyújt a Felhasználónak a megfelelő megoldás megtalálásában.

Szigorúan tilos a honlapról manuális kereséssel vagy automatizált eszközökkel történő adatgyűjtés, ideértve többek közt az adatok rendszeres manuális mentését, parancsfájlok, robotok vagy webbejárók használatát.

ÁTRUHÁZHATÓSÁG ÉS FELMONDÁS

A licenc nem ruházható át harmadik személyre a Key to Metals AG írásos engedélye nélkül.

A licenc Felhasználó általi felmondása nem lehetséges.

REGISZTRÁLT EGYFELHASZNÁLÓS WEB VÁLTOZAT

A Total Materia adatbázis Egyfelhasználós Web Változatú licence olyan nevesített licenc, amellyel egy adott személy élhet, aki személyesen használja a szoftvert egy vagy több munkaállomáson.

Az Egyfelhasználós Web Változatú licenc használata nem ruházható át más felhasználóra a Key to Metals AG írásos engedélye nélkül.

REGISZTRÁLT TÖBBFELHASZN WEB VÁLTOZAT

A kiválasztott licencleírás szerint a fiók adott licenctípus megengedett helyszíneit és a megnevezett felhasználók számát a vásárlás helyén állapodnak meg. A korlátozásokon kívüli bármilyen felhasználást a Key to Metals AG írásos és aláírt jóváhagyásával kell jóváhagyni.

A Total Materia többszöri hálózati kiadása csak az átvevő társaság számára használható, és a Key to Metals AG előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik fél általi használatra nem engedélyezett.

Garanciális és Felelősség Jogi Nyilatkozat

A Key to Metals AG NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT A SZOFTVER, AZ ADATBÁZIS VAGY A VELEJÁRÓ FÁJLOK TELJESÍTMÉNYÉRE, ALKALMAZHATÓSÁGÁRA VAGY PONTOSSÁGÁRA, ÉS NEM VÁLLAL SEMMILYEN EGYÉB MÁS KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN GARNACIÁT SEM. A Key to Metals AG A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR MINDEN FELELŐSÉGET. KÜLÖNÖSKÉPPEN, A Key to Metals AG NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖZVETETT VAGY KÉSŐBBI, A SZOFTVER, AZ ADATBÁZIS VAGY VELEJÁRÓ FÁJLOK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT.

A Total Materia adatbázisban foglalt információkat megjelenés előtt mérnökök gondosan ellenőrzik, és szándékunk szerint fémes anyagokkal foglalkozó szakemberek számára nyújt segítséget az anyagtulajdonságok keresésében. Habár a Total Materia szakembergárdája az adatok folyamatos és többszörös ellenőrzését végzi, sem ők, sem pedig az Key to Metals AG vagy ezek bármely leány- vagy társvállalata nem vállal felelősséget, legyen az törvényi vagy más, az adatok pontosságát illetően. Az Key to Metals AG és annak semelyik leány- vagy társvállalata nem vonható felelősségre semmilyen, ezen információk alkalmazásából adódó kár következtében. A felhasználót terhel minden felelősség a Total Materia vagy Total Materia adatok vagy információk alkalmazását illetően. Amennyiben jogellenes szándék vagy a Key to Metals AG súlyos hanyagsága miatt műszaki hiba jelentkezne a szoftverben, az eladó felelőssége kizárólag a termék cseréjére korlátozódik.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az anyagok tulajdonságai jelentős mértékben eltérhetnek egymástól, és nagymértékben függnek a gyártótól és a gyártó által alkalmazott előírásoktól, szabványoktól, hőkezeléstől, méretektől és más paraméterektől. Az anyag kiválasztása után a felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és leellenőrizze az anyagtulajdonságokat és az adott alkalmazásra való megfelelőséget. Ebből adódóan az adott alkalmazásra semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Ezen kívül, az adatbázisban található fizikai vagy mechanikai tulajdonság adatok csak közelítőlegesek. Ezért a legnagyobb óvatossággal kell eljárni ezeknek a paramétereknek alkalmazásakor és kiindulási pontnak kell őket tekinteni, nem végleges értéknek. Az adatok célja, hogy segítse a képzett mérnököknek megtalálni a releváns információkat kevesebb idő alatt és kisebb energiaráfordítással az adott anyag várható viselkedésének vizsgálata során. Mint ilyenek, ezeket az adatokat úgy kell tekinteni, mint egy kiindulási pont a további, részletesebb vizsgálathoz és nem lehet rajtuk alapozni a végleges mérnöki, termékfejlesztési, beszerzési, vagy alkalmazási döntéseket.

Amennyiben további részletek tisztázására van szükség, kérjük, olvassa el a Garanciális és Felelősség Jogi Nyilatkozat angol nyelvű változatát.