Käyttöehdot

Ole hyvä ja lue nämä tiedot tarkasti. Käyttäessäsi tai selaillessasi Total Materian Internet-sivustoa ja/tai käyttäessäsi mitä tahansa Total Materian ohjelmistoa (sisältäen ilmaisen ohjelmiston ja demon) myönnyt näihin Käyttöehtoihin ja niihin liittyviin vastuuvapauslausekkeisiin.

Kaikkien tilien käyttöä valvotaan ja siksi Key to Metals AG varaa oikeuden peruuttaa, sulkea tai muokata mitä tahansa tiliä ilman varoitusta ja hyvitystä sellaiselta käyttäjältä, joka rikkoo käyttöehtoja, immateriaalioikeuksia tai reilun käytön periaatteita.

Key to Metals AG pidättää oikeuden muuttaa ehtojaan ja edellytyksiään milloin vain ilman etukäteisilmoitusta.

Jos et hyväksy näitä Käyttöehtoja, ole hyvä äläkä käytä mitään Total Materian tarjoamia referenssitietoja.

Kaikki erimielisyydet Käyttöehtojen tulkinnoista ovat Zürichin oikeusistuimien vallan alla.

IMMATERIAALIOIKEUDET JA REILUN KÄYTÖN PERIAATE

Materiaalit, informaatio ja muu sisältö Total Materian Internet-sivulla ja tietokannoissa ovat patentoituja ja Key to Metals AG:n omistuksessa.

Reilun käytön periaatteen tarkoituksena on varmistaa, että Total Materiaa käytetään sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen tiedollisena resurssina, ja siten periaate suojelee tiedon omistusoikeutta ja kieltää Total Materian sisältämän tiedon massakopioimisen.

Katsottujen sivujen lukumäärän ei tulisi ylittää 2000 sivua kuukaudessa per lisenssi tai suhteellisesti vastaavaa määrää lyhyemmällä aikavälillä. Tapauksissa, joissa vastaavia tarpeita ilmenee, Total Materia avustaa vaihtoehtoisen ratkaisun löytämisessä käyttäjälle.

Tiedon kerääminen Internet-sivulta manuaalisesti tai automaattisesti sisältäen mutta ei rajoittuen systemaattiseen manuaaliseen datan tallennukseen, scriptien käyttöön, botteihin tai hakurobotteihin, on ankarasti kielletty.

SIIRRETTÄVYYS- JA PERUUTUSKÄYTÄNNÖT

Tämä lisenssi ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle ilman Key to Metals AG:n kirjallista hyväksyntää.

Käyttäjä ei voi perua lisenssiä.

REKISTERÖITY YHDEN KÄYTTÄJÄN WEB-VERSIO

Yhden Käyttäjän Web-lisenssi Total Materiaan on nimetty lisenssi, joka on rekisteröity käytettäväksi yhdellä tietokoneella. Lisäksi lisenssissä nimetylle henkilölle voidaan myöntää rajattu etäyhteys automaattisen, kertakäyttöisen salasanan kautta, mikäli sen käyttö ei ylitä 30 (kolmeakymmentä) kertaa vuodessa.

Yhden Käyttäjän Web-lisenssiä ei voida siirtää toisennimiselle käyttäjälle ilman Key to Metals AG:n kirjallista suostumusta.

REKISTERÖITY MONIKÄYTTÄJÄ-WEBVERSIO

Valitun lisenssikuvauksen mukaisesti tili on rajoitettu lisenssityypistä riippuvalla määrällä sallittuja fyysisiä sijainteja ja ostohetkellä sovittavalla määrällä samanaikaisia käyttöoikeuksia. Kaikki näiden rajoitusten ulkopuolella tapahtuva käyttö tulee olla Key to Metals AG:n kirjallisesti ja allekirjoittamalla hyväksymää.

Monikäyttäjäverkko- ja työryhmäversiot Total Materiasta ovat vain ne ostavan yrityksen käyttöön ja niiden käyttö ei ole sallittua yhdellekään kolmannelle osapuolelle ilman etukäteistä kirjallista hyväksyntää Key to Metals AG:ltä.

Ilmoitus takuusta ja vastuunrajauksesta

Key to Metals AG EI ANNA MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA OHJELMISTON, TIETOKANNAN TAI TÄYDENTÄVIEN TIEDOSTOJEN SUORITUSKYVYSTÄ, KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI VIRHEETTÖMYYDESTÄ, TAI MINKÄÄNLAISTA MUUTAKAAN TAKUUTA. Key to Metals AG JÄTTÄYTYY KAIKEN VASTUUN ULKOPUOLELLE LAIN SALLIMISSA RAJOISSA. ERITOTEN Key to Metals AG EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA TAI MYÖHEMMISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTON, TIETOKANNAN TAI TÄYDENTÄVIEN TIEDOSTOJEN KÄYTTÄMISESTÄ.

Total Materia -tietokannan sisältämä informaatio on insinöörien huolellisesti ennen julkaisua tarkistamaa, ja se on tarkoitettu auttamaan metallurgian ammattilaisia tekemään tutkimusta materiaalien ominaisuuksista. Vaikka Key to Metals AG:n tekniset ammattilaiset suorittavat jatkuvia ja moninkertaisia tarkistuksia datan pätevyydestä, Key to Metals AG eikä yksikään sen tytäryhtiöistä ympäri maailmaa ei ota vastuuta tiedosta. Key to Metals AG tai sen tytäryhtiöt eivät erityisesti anna minkäänlaista takuuta tietokannan suorituskyvystä tai kauppakelpoisuudesta tai sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta. Key to Metals AG ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista, joita kyseisen tiedon käyttäminen aiheuttaa. Total Materia -tietokantaa tai sen sisältämää tietoa käytettäessä kaikki riskit ja vastuu ovat käyttäjällä. Lainvastaisista aikeista tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvan ohjelmiston teknisen häiriön tapauksessa kaikki Key to Metals AG:n vastuu rajoittuu yksinomaan tuotteen korvaamiseen.

Ole ystävällinen ja muista, että metallien ominaisuudet voivat vaihdella huomattavasti ja voivat riippua toimittajasta ja toimittajan sisäisistä standardeista, lämpökäsittelystä, mittasuhteista ja muista parametreistä. Kun metallimateriaalivalinta on tehty, on käyttäjän vastuulla ottaa yhteittä toimittajaan ja tarkistaa materiaalin ominaisuudet ja sopivuus nimenomaiseen tarkoitukseen. Näin ollen minkäänlaista takuuta tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltumisesta ei tarjota.

Lisäksi tietokannassa olevat fysikaaliset ja mekaaniset määrittelyt ovat vain arvioita. Siksi niitä käyttäessä täytyy harjoittaa erityistä varovaisuutta, ja tällöinkin niitä tulee käsitellä lähtökohtina, ei lopullisina arvoina. Datan on tarkoitus auttaa päteviä insinöörejä löytämään relevanttia informaatiota säästäen aikaa ja vaivaa tiettyjen materiaalien oletettavaa käytöstä tutkiessa. Siten datan tulee ajatella olevan lähtökohta tulevalle perusteellisemmalle tutkimukselle, ja siihen ei tulisi luottaa lopullisia teknisiä, suunnittelullisia tai sovelluksiin liittyviä päätöksiä tehtäessä.