Όροι χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες. Κατά τη πρόσβαση ή την περιήγηση στην ιστοσελίδα της Total Materia χρησιμοποιώντας το λογισμικό της, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν λογισμικό και demo, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης και την σχετική δήλωση αποποίησης ευθυνών.

Η χρήση όλων των λογαριασμών παρακολουθείται και ως εκ τούτου η Key to Metals AG διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να κλείσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε λογαριασμό χωρίς περίοδο προειδοποίησης για οποιοδήποτε τελικό χρήστη που παραβιάζει τους ορούς χρήσης, τους όρους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εύλογης χρήσης, χωρίς επιστροφή χρημάτων.

Η Key to Metals AG διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους χρήσης που αναφέρονται στο παρόν, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε δεδομένα αναφοράς της Total Materia

Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία των όρων χρήσης θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Ζυρίχης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΚΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα υλικά, οι πληροφορίες και όλα το υπόλοιπα περιεχόμενα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Total Materia αποτελούν κύρια ιδιοκτησία της Key to Metals AG.

Η πολιτική εύλογης χρήσης αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι η Total Materia χρησιμοποιείται για την προοριζόμενη χρήση ως ένας ενημερωτικός πόρος και ως τέτοιος προστατεύει την κυριότητα των δεδομένων που περιέχονται και τη δυνατότητα της μαζικής αναπαραγωγής των δεδομένων της Total Materia.

Ο μέγιστος αριθμός των προβαλλόμενων σελίδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2000 σελίδες ανά μήνα και ανά άδεια ή ανάλογη ποσότητα για μικρότερο διάστημα. Για περιπτώσεις όπου τέτοιου είδους ανάγκες παρουσιαστούν η Total Materia θα βοηθήσει στην εύρεση μιας εναλλακτικής λύσης για τον χρήστη.

Η συλλογή δεδομένων με χειροκίνητες ή αυτόματες μεθόδους, συμπεριλαμβανόμενου αλλά μέσα, χωρίς να περιορίζεται στη συστηματική και μη αυτόματη αποθήκευση δεδομένων, χρήση δεσμών ενεργειών, bots ή προγράμματα ανίχνευσης διαδικτύου, απαγορεύεται αυστηρά.

Η Total Materia περιέχει κάποιες πληροφορίες για το SAE International, οι οποίες έχουν λάβει άδεια και έχουν άδεια χρήσης από την Key to Metals AG, μόνο στην Total Materia. Δεν επιτρέπεται περαιτέρω κοινή χρήση, αναπαραγωγή ή μετάδοση. Η πραγματική αρχή οποιουδήποτε προτύπου SAE είναι η έκδοση PDF, η οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση saemobilus.sae.org.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Αυτή η άδεια δε μεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο χωρίς γραπτή έγκριση της Key to Metals AG.

Δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της άδειας χρήσης από το χρήστη.

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η διαδικτυακή άδεια μονού χρήστη της Total Materia είναι μια ονομαστική άδεια καταχωρημένη για χρήση από έναν υπολογιστή. Επιπλέον, μια περιορισμένη απομακρυσμένη πρόσβαση μπορεί να χορηγηθεί στο άτομο που κατονομάζεται στην άδεια μέσω ενός αυτόματου one-time κωδικό πρόσβασης, υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) συνεδρίες ανά έτος.

Η μονού χρήστη διαδικτυακή έκδοση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο χρήστη, χωρίς τη γραπτή έγκριση της Key to Metals AG

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με την περιγραφή της επιλεγμένης άδειας, ο λογαριασμός είναι περιορισμένος στις επιτρεπόμενες τοποθεσίες για τη συγκεκριμένου τύπου άδεια και τον αριθμό ονομαζόμενων χρηστών, όπως συμφωνήθηκε κατά τη στιγμή της αγοράς. Κάθε χρήση εκτός αυτών των περιορισμών πρέπει να εγκριθεί με γραπτή και υπογεγραμμένη βεβαίωση από την Key to Metals AG.

Η διαδικτυακή έκδοση πολλαπλών χρηστών της Total Materia προορίζεται για χρήση από την απορροφώσα εταιρία και μόνο και δεν επιτρέπεται η χρήση από τρίτο πρόσωπο χωρίς την γραπτή έγκριση της Key to Metals AG.

Αποποίηση εγγύησης

Η TOTAL MATERIA ΒΑΣH ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ. Η ΚΕΥ ΤΟ ΜΕΤΑLS AG ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥAZEI Ή ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOTAL MATERIA, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ: (i) ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ, (ii) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ. (iii) ΤΙΤΛΟΣ (iv) ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ (v) ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ · Ή (vi) ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ, ΟΛΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ (Β) ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗ ΕΓΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΥ ΤΟ ΜΕΤΑLS AG Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΥ ΤΟ ΜΕΤΑLS AG.

Περιορισμοί βάσης δεδομένων

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤTOTAL MATERIA ΒΑΣH ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, ΟΧΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΛΙΚΑ, ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΩΣ ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΥΛΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΕΣ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΤΙΣ ΑΝΑΝΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ Ή ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΓΟΡΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Ή ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Αποκλεισμός και περιορισμός ευθύνης

ΥΠΟΚΕΙΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ TOTAL MATERIA ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ H KEY TO METAL AG ΔΙΑΘΕTEI ΔΕΔΟΜΕΝA ΣΕ ΣΑΣ ΩΣ ΕΧΕΙ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΥΘΗΝΗΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΗΨΗ , ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΠΩΛΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ H KEY TO METAL AG ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΩΣΗΣ, Η ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ. ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΟΥΣΑΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ.