Vilkår for anvendelse

Læs venligst disse oplysninger omhyggeligt. Ved at tilgå eller browse Total Materia hjemmesiden og/eller ved at brug af Total Materia software, herunder det gratis software og demoer, accepterer du automatisk disse vilkår og betingelser for anvendelse og de tilknyttede ansvarsfraskrivelser.

Al brug af alle konti overvåges og Key to Metals AG forbeholder sig retten til at annullere, lukke eller ændre enhver konto uden opsigelsesvarsel til slutbrugeren og uden tilbage betaling, hvis der overtrædes vilkårene for anvendelse, intellektuel ejendomsret eller policyen for korrekt anvendelse.

Key to Metals AG forbeholder sig ret til at ændre dets vilkår og betingelser til enhver tid uden forudgående varsel.

Hvis du ikke kan acceptere vilkårene for anvendelse der er anført her, brug da venligst ikke noget af Total Materia´s referencedata.

Eventuelle tvister vedrørende fortolkningen af vilkår for anvendelse skal falde inden for jurisdiktion af domstolene i Zürich.

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG POLICY FOR KORREKT ANVENDELSE

Materialerne, oplysningerne og andet indhold, der er indeholdt i Total Materia hjemmesiden og databaserne er beskyttet og ejet af Key to Metals AG.

Formålet med policyen for korrekt anvendelse er at sikrer Total Materia bliver brugt til sit formål som et oplysende ressource og dermed beskytte ejerskabet af det data Total Materia indeholder og sikrer mod potentiel masse replikering af Total Materia data.

Den maksimale mængde af sete sider bør ikke overstige 2000 sider pr. måned pr. licens, eller en proportional mængde for en kortere periode. For tilfælde, hvor sådanne behov defineres vil Total Materia hjælpe med at levere en alternativ løsning til brugeren.

Indsamling af data fra hjemmesiden via manuel høst eller automatiseret metoder, herunder men ikke begrænset til systematiske manuel lagring af data, brug af scripts, bots og web crawlers, er strengt forbudt.

OVERDRAGELSE OG ANNULLERINGS POLICY

Denne licens kan ikke overdrages til tredje person uden skriftlig godkendelse fra Key to Metals AG.

Annullering af licensen gennem brugeren er ikke muligt.

REGISTRERET ENKELT BRUGER WEB UDGAVEN

Enkelt bruger Web Udgave licensen af Total Materia er en navngiven licens, der er registreret til brug på én computer. Derudover kan der gives begrænset fjernadgang til den person hvis navn står på licensen ved hjælp af en automatiske generet engangs adgangskode, forudsat at det ikke overstiger 30 (tredive) sessioner per år.

Enkelt bruger Web Udgave licensen kan ikke overdrages til en anden navngiven bruger uden skriftlig godkendelse af Key to Metals AG.

REGISTREREDE FLERBRUGER WEB UDGAVE

Ifølge den valgte licens beskrivelse, er kontoen begrænset af de tilladte steder for den konkrete licenstype og antallet af samtidige licenser som aftalt på købstidspunktet. Enhver brug uden for disse restriktioner skal være godkendt ved en skriftlig og underskrevet bekræftelse fra Key to Metals AG.

Flerbruger netværk eller arbejdsgruppe udgaver af Total Materia er kun til brug af det erhvervene selskab og er ikke er tilladt til brug af en tredjepart uden forudgående skriftlig godkendelse af Key to Metals AG.

Fraskrivelse af garanti og erstatningsansvar

Key to Metals AG PÅTAGER SIG IKKE NOGEN GARANTI FOR YDEEVNE, SALGBARHED ELLER NØJAGTIGHEDEN AF SOFTWAREN, DATABASEN ELLER LEDSAGENDE FILER ELLER NOGEN ANDEN GARANTI HVORVIDT DET ER UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET. Key to Metals AG UDELUKKER ALT ANSVAR I DET OMFANG LOVEN TILLADER. SPECIELT ER Key to Metals AG IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER SOM FØLGE VED BRUG AF SOFTWAREN, DATABASEN ELLER DE TILHØRENDE FILER.

Oplysningerne i Total Materia Databasen er nøje gennemgået af ingeniører inden offentliggørelsen og er beregnet til at hjælpe den metallurgiske professionelle videre forskning om materialeegenskaber. Selv om Key to Metals AG tekniske fagfolk løbende foretager flere kontroller på gyldigheden af data, giver hverken Key to Metals AG eller nogen af dets partnere rundt om i verden nogen garanti, udtrykt eller underforstået. Key to Metals AG eller dets affilierede selskaber antager specielt ingen garanti med hensyn til ydeevne eller salgbarhed af databasen eller nøjagtigheden af oplysningerne heri. Key to Metals AG og alle datterselskaber er ikke ansvarlig for nogen form for skader som følge af brugen af denne information. Brugeren påtager sig alle risici og ansvar i forbindelse med anvendelsen af Total Materia databasen og dens oplysninger. I tilfælde af tekniske fejl med software på grund af ulovlige intentioner eller grov uagtsomhed af Key to Metals AG, vil ethvert ansvar for Key to Metals AG blive udelukkende begrænset til udskiftning af produktet.

Husk på at materiale egenskaber kan variere betydeligt og kan afhænge af leverandøren og leverandøres interne standarder, varmebehandlingen, dimensioner og andre parametre. Efter at materialevalget har været gjort, er det brugerens ansvar at kontakte leverandøren og kontrollere materialets egenskaber og egnethed til en bestemt funktion. Derfor tilbydes ingen garanti for egnethed til et bestemt formål.

Derudover er de fysiske eller mekaniske specifikationer i databasen kun tilnærmelser. Derfor, skal der udvises maksimale forsigtighed ved brug af disse parametre og selv da skal de betragtes som udgangspunkter, ikke konkrete værdier. Den indeholdte data er beregnet til at hjælpe kvalificerede ingeniører med at finde relevante oplysninger og samtidig spare tid, når de undersøger den forventede opførsel af bestemte materialer. Som sådan, skal disse data ses som et udgangspunkt for yderligere og videregående undersøgelser og bør ikke være udgangspunkt for endelige produktion, produkt design, køb eller ansøgnings beslutninger.