Podmínky využití

Prosím čtěte tyto informace pozorně. Zpřístupněním nebo prohlížením si webových stránek Total Materia a/nebo používáním jakéhokoli softwaru Total Materia, zahrnující software zdarma a demo, souhlasíte s Podmínkami používání a sdruženým odmítnutím odpovědnosti.

Použití všech účtů je monitorováno a Key to Metals AG si vyhrazuje právo zrušit, uzavřít nebo upravit jakýkoli účet bez výpovědní lhůty jakémukoli konečnému uživateli, který porušuje podmínky používání, duševního vlastnictví a zásady férového užívání, bez náhrady.

Key to Metals AG si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky kdykoli bez předchozího upozornění.

Pokud nesouhlasíte s Podmínkami používání uvedenými zde, prosím nepoužívejte žádné referenční údaje Total Materia.

Jakýkoli spor, který vychází z výkladu Podmínek používání, spadá pod soudní pravomoc soudů v Curychu.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A POLITIKA (FUP)

Materiály, informace a další obsah v rámci webových stránek a databáze Total Materia jsou patentovány a vlastněny společností Key to Metals AG.

Účelem politiky FUP je zajistit, aby se Total Materia používala k určenému použití jako informační zdroj a jako taková chrání vlastnictví obsažených dat a potenciál hromadného zneužití dat Total Materia.

Maximální počet shlédnutých stránek by neměl přesáhnout 2000 stran za měsíc na licenci nebo úměrnému počtu za kratší dobu. V případech, kdy jsou definovány tyto potřeby, Total Materia bude asistovat při poskytování alternativního řešení pro uživatele.

Sběr dat z webových stránek prostřednictvím ručního sběru nebo automatických nástrojů, včetně systematického manuálního ukládání dat, používání skriptů, botů nebo webových robotů, je přísně zakázáno.

Key to Metals AG si vyhrazuje právo zrušit, zavřít nebo upravit jakýkoliv účet bez výpovědní lhůty jakéhokoli konečného uživatele, který porušuje podmínky používání, duševního vlastnictví a politiky FUP.

PŘENOSNOST A POSTUP ZRUŚENÍ

Tato licence je nepřenosná pro třetí osobu bez písemného souhlasu Key to Metals AG.

Zrušení licence uživatelem není možné.

WEB EDICE PRO JEDNOHO REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

Web Edice Total Materia pro registrované uživatele je jméno pro licenci, která je registrována pro použití na jednom počítači. Kromě toho může být poskytnut limitovaný vzdálený přístup osobě uvedené na licenci prostřednictvím automatického jednorázového hesla, za předpokladu, že nepřekročí 20 (dvacet) relací za rok.

Tuto licenci nelze převést na jiného uživatele bez písemného souhlasu Key to Metals AG.

WEB EDICE PRO REGISTROVANÉ MULTIUŽIVATELE

Edice pro více uživatelů nebo pro pracovní skupinu jsou určeny k použití pouze v dané společnosti a nejsou povoleny pro použití kteroukoli třetí stranou bez předchozího písemného souhlasu Key to Metals AG.

Podle popisu zvolené licence, účet je omezen povoleným místem pro konkrétní typ licence a počet simultánních licencí, jak bylo dohodnuto v době nákupu. Jakékoliv použití mimo tato omezení musí být schváleno písemně a potvrzení podepsáno Key to Metals AG.

Disclaimer of Warranty and Liability

KEY TO METALS AG NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU ZA PROVOZ, PRODEJNOST NEBO PŘESNOST SOFTWARU, DATABÁZE ČI DOPLŇKOVÝCH SOUBORŮ A DALŠÍ ZÁRUKY VYJÁDŘENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ. KEY TO METALS AG VYLUČUJE VEŠKEROU ZÁRUKU V ROZSAHU DANÉM ZÁKONEM. KEY TO METALS AG NENÍ PŘEDEVŠÍM ZODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, DATABÁZE NEBO DOPLŇKOVÝCH SOUBORŮ.

Informace obsažené v Total Materia Databázi jsou pečlivě kontrolovány inženýry před publikováním a záměrem je pomoci metalurgickým odborníkům řídících výzkum s ohledem na vlastnosti materiálů. Ačkoli techničtí odborníci Key to Metals AG provádějí kontinuální a několinásobné kontroly platnosti údajů, ani Key to Metals AG či další pobočky po celém světě nenesou žádné záruky, vyjádřené i předpokládané. Nenesou žádné záruky co se týče provozu nebo prodejnosti databáze nebo přesnosti informací zde obsažených. Key to Metals AG a všechny pobočky by neměly být odpovědné za žádné škody vyplývající z použití těchto informací. Uživatel počítá se všemi riziky a odpovědností v souvislosti s používáním databáze a informacemi Total Materia. V případě technické poruchy softwaru z důvodu nelegálního záměru nebo hrubé nedbalosti Key to Metals AG, veškerá odpovědnost Key to Metals AG je výhradně omezena na výměnu produktu.

Mějte prosím na paměti, že vlastnosti materiálů se mohou výrazně lišit a mohou záviset na dodavateli, dodavatelských interních normách, tepelném zpracování, rozměrech a dalších parametrech. Poté, co byl proveden další výběr materiálů, je zodpovědností uživatele kontaktovat dodavatele a zkontrolovat vlastnosti materiálů a jejich použitelnost pro určité aplikace. Proto není zahrnuta žádná odpovědnost za vhodnost materiálů pro určité účely.

K tomu jsou fyzikální a mechanické specifikace v databázi pouze přiblížením. Proto je třeba klást maximální pozornost při používání těchto parametrů a je nutné je považovat pouze za startovací bod, nedefinovaných hodnot. Data mají pomoc kvalifikovaným inženýrům nalézt relevantní informace za ušetření času a úsílí při vyhodnocování předpokládaného chování specifických materiálů. Na tyto data je třeba nahlížet jako na startovací bod při dalším, podrobnějším zkoumání a na jejich základě by se neměly dělat konečná rozhodnutí jak ve fázi návrhu, nákupu produktů či jejich použití.

Pokud máte další dotazy, odpovědi naleznete v Prohlášení o záruce a odpovědnosti, v anglickém jazyce.