Ståltyper

Klassifikasjon av ulike ståltyper, ved hjelp av deres komposisjon og egenskaper, har blitt utviklet over lengre tid av en rekke standardiseringsorganisasjoner (SDOer) som europeisk EN, US ASTM og AISI ståltyper, japanesisk JIS, kinesisk GB, internasjonal ISO etc

Generelt sett kan ståltyper skilles basert på:

 • Kjemisk komposisjon, som krabon, lav-legerings- og rustfrie ståltyper
 • Produksjonsmetoder, som åpen grue, grunnleggende oksygenprosess, eller elektrisk smelteovnsmetoder
 • behandlingsprosess, som ståltyper for varmevalsede og kaldvalsede produkter
 • Produktform, for eksempel stålplate, stålbånd, stålrør eller strukturell form
 • Deoksyderingsmetode
 • Mikrostruktur, som ferrittiske-, perlittiske- og martensittiske ståltyper
 • Påkrevd styrkenivå, for eksempel ståltype A240 Grade C spesifisert i ASTM standarder har strekkfasthet på mellom 515 og 655 MPa.
 • Varmebehandling som gløding, slukking og herding samt termo-mekaniske prosesser.
Basert på karboninnhold deles ofte ståltyper i tre hovedgrupper:

 • Lav-karbon ståltyper, som AISI1005 to AISI 1026, IF, HSLA, TRIP, og TWIN stål,
 • Mellom-karbon ståltyper, for eksempel AISI 1029 to AISI 1053, og
 • Høy-karbon ståltyper som AISI1055 to AISI1095.
Europeisk klassifikasjon deler stål inn i følgende grupper:

 • Ikke-legeringsstål som EN DC01-DC06; S235; S275, etc.,
 • Legeringsstål som 2CrMo4 and 25CrMo4,
 • Rustfrie ståltyper,
 • Verktøysståltyper for eksempel EN 1.1545; AISI/SAE W110; EN 1.2436, AISI/SAE D6,
 • Ståltyper for stålplater og stålbånd, samt
 • Ståltyper for elektriske plater og bånd, som EN 1.0890 and EN 1.0803.

Noen ganger har ulike ståltyper forskjellige egenskaper definert av ulike standarder. For eksempel er ståltype 34CrMo4 spesifisert i både DIN og EN. I EN er det 6 ulike spesifikasjoner, mens i DIN er det rapportert 10 ulike spesifikasjoner. Disse stålspesifikasjonene tar høyde for variasjon i strekkfasthet opp til tre ganger, på grunn av ulike termo-makaniske behandlinger.Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Ståltyper i Total Materia

Total Materia sin database inneholder mer enn 350,000 ståltyper fra hele verden. Deres kjemiske komposisjoner, mekaniske og fysiske egenskaper, kryssreferanser og mer er kun ett museklikk unna.

Å finne en ståltype i databasen er veldig lett og er gjort på kun få sekunder. La oss se på egenskapene til ståltype X 4 CrNi 18 12 i følge Euronorm (EN).

Bruk Raskt søk på abonenntssiden, og skriv inn betegnelsen og velg EN fra standardlisten.

Ståltyper: Søk etter Euronorm ståltype X 4 CrNi 18 12

Etter å ha trykket på et materialet fra resultatlisten, dukker det opp en rekke undergrupper. I Total Materia er en undergruppe det samme som spesifikasjonene som definerer egenskapene til ståltypen; i dette tilfelle er spesifikasjonen EN 10008-2 valgt. Vær oppmerksom på at egenskaper definert av ulke spesifikasjoner kan variere betydelig.

Ståltyper: Liste med spesifikasjoner som definerer egenskapene til ståltypen X 4 CrNi 18 12

Komposisjon, kryssreferanse og egenskaper til ståltypen X 4 CrNi 18 12 kan så bli undersøkt ved å trykke på tilsvarende link. Se eksempler under.

Ståltyper: Kjemisk komposisjon til ståltype X 4 CrNi 18 12
Ståltyper: Kryssreferansetabeller til ståltype X 4 CrNi 18 12
Ståltyper: Mekaniske egenskaper til ståltype X 4 CrNi 18 12
Ståltyper: Fysiske egenskaper til ståltype X 4 CrNi 18 12
Ståltyper: Egenskaper til ståltype X 4 CrNi 18 12 ved forhøyede temperaturer