Total Materia har flera olika paket samt licensieringsalternativ, allt för att passa just era behov. Från vårt minsta paket, det enskilda användarpaket, till våra globala företagslicenser. Total Materia erbjuder ett enastående mervärde till era ingenjörsuppgifter.

Vad finns inuti

 • Materialegenskaper för över 450,000 material
 • Över 3,000 källor för anvancerad data
 • Metaller, polymerer, keramer, kompositer
 • Över 150,000 spännings - töjningskurvor
 • 74 Standard Development Organizations
 • Över 35,000 material med cykliska egenskaper
 • Internationella korsreferenstabeller
 • Egenskapsuppskattning samt interpolering
 • Kemisk sammansättning
 • Data export till CAE mjukvara
 • Mekaniska och fysikaliska egenskaper
 • Identifiering av okända material
 • Multipla materialjämförelseval
 • Traking uppdaterar både material med eller utan standard

Produktpaket





För ytterligare hjälp med att välja rätt paket, besök vår Hur den hjälper sida eller se mer information om våra paketpriser.

Paket
Essentials
Essentials Premium
Inspect
Inspect Premium
Design
Design Premium
PowerPack
PowerPack Premium
Komponenter
Total Metals
Smart comp
Extended range
PolyPLUS
DataPLUS
Exporter
Tracker
Suppliers

Produktutgåvan





Total Materia kan nås genom en rad produktformatalternativ, inklusive enskild PC användare, enskild webbanvändare, och flexibla webb abonnemang för flera användarinställningar för små och stora företag, samt företagslösningar för internationella företag.

Med bara en internetuppkoppling och webbläsare som krävs för webbutgåvorna, erbjuder Total Materia en problemfri, enkle lösning för att få tillgång till världens mest omfattande materialdatabas .

Total Materia Produktutgåvan