PolyPLUS jest bazą danych dotyczącą właściwości materiałów niemetalicznych takich jak polimery, kompozyty i ceramika. Właściwości materiałów dla tysięcy tworzyw sztucznych obejmują zarówno standardowe dane jak i zaawansowane własności.

PolyPLUS zintegrowany z bazą Total Metals, która zawiera ponad 350.000 stopów metali, pozwala na to, by baza Totala Materia była używana jako jedyne rozwiązanie dla Twoich potrzeb związanych z szukaniem własności materiałów.

Wyzwania
  • Znalezienie dokładnych identyfikowalnych standardów i właściwości materiałowych dla polimerów, kompozytów i ceramiki
  • Jednoczesne porównanie różnych rodzajów materiałów metalowych i niemetalowych i znalezienie najlepszych rozwiązań alternatywnych
  • Pozyskiwanie rzadkich zaawansowanych właściwości dla obliczeń FEA / CAE , w tym dane naprężenie-odkształcenie i danych zmęczenia
  • Nieskuteczność związana z pozyskiwaniem informacji z różnych źródeł obejmujących metale i niemetale oraz z wielu dyscyplin idziałów biznesowych

Rozwiązanie: Total Materia - PolyPLUS

Moduł PolyPLUS bazy danych Total Materia, oferuje dane dotyczące właściwości tysięcy niemetalicznych materiałów takich jak: ceramika, materiały kompozytowe i polimery, obejmujące szeroki zakres standardowych i zaawansowanych własności.

plus
solution img
OSTATECZNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O WŁAŚCIWOŚCIACH MATERIAŁÓW

W połączeniu z najbardziej wszechstronną na świecie bazą metali dotyczącą ich własności, PolyPLUS zapewnia wszystkie korzyści wynikające z bazyTotalMetals, włączając dane dotyczace tysięcy tworzyw sztucznych: ceramiki, kompozytów i polimerów a wszystkie są dostępne na kliknięcie!

solution img
BAZA DANYCH DLA ZAAWANSOWANYCH WŁASNOŚCI NIEMETALI

Znajduje się również wyjątkowa kolekcja zaawansowanych własności materiałów metalowych, Extended Range oferuje kompleksowy zestaw danych krzywych naprężenia-odkształcenia i zmęczenia dla niemetali.

solution img
NIEZRÓWNANY ROZWÓJ I AKTUALIZACJA

Dzięki naszemu wyspecjalizowanemu zespołowi PolyPLUS, co ​​miesiąc są dodawane nowe dane i ulepszana jest funkcjonalności.W ten sposób nasza rosnąca biblioteka niemetali, szybko staje się niezastąpionym źródłem informacji dla społeczności inżynierów.

Korzyści

Jedyne źródło wszystkich potrzebnych danych właściwości materiałowych; nowe możliwości w projektowaniu poprzez porównanie wydajności materiałów całkowicie zróżnicowanych