Grudzień 2020

Uaktualnienia
 • Dodano nowe standardy ASD-STAN dla stopów lotniczych
 • Aktualizacje materiałów dla specyfikacji SAE AMS
 • Zaktualizowano standard AFNOR NF dla produktów odlewniczych
 • Aktualizacje specyfikacji ISO dla miękkich stopów lutowniczych
 • Nowe dane dotyczące smarów
 • Dodano dane dotyczące starzenia stopów aluminium
 • Nowe dane dotyczące polimerów, kompozytów i klejów
 • Nowe dane SAE dla polimerów
 • Aktualizacja dane z JIS dotycząca ceramiki
 • Nowe dane dotyczące starzenia się pod wpływem płynów, zależności czasu od temperatury i napromieniowania dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące polimerów, ceramiki i metali do druku 3D
 • Nowe dane dotyczące korozji polimerów
 • Nowe dane dotyczące zgodności materiałów i substancji
artykuły

Listopad 2020

Uaktualnienia
 • Aktualizacje dla kriogenicznych płyt stalowych z GOST
 • Aktualizacje materiałów z SAE AMS
 • Aktualizacje standardów ASTM dla stopów do narzędzi chirurgicznych
 • Zaktualizowane materiały metalowe z B.S. specyfikacji
 • Nowe dane dotyczące smarów
 • Nowe dane dotyczące polimerów i klejów
 • Nowe i zaktualizowane standardy ASTM dla ceramiki
 • Nowe zastrzeżone dane dotyczące polimerów, w tym dane dotyczące korozji
 • Nowe dane dotyczące starzenia pod wpływem płynów, zależność czas-temperatura, odporności na warunki atmosferyczne i napromieniowania polimerów
 • Nowe polimery używane do druku 3D
 • Nowe dane dotyczące korozji polimerów
 • Nowe dane dotyczące zgodności i substancji
artykuły

Październik 2020

Uaktualnienia
 • Uaktualnienia do wysokotemperaturowego stopu tytanu dla przemysłu lotniczego
 • Aktualizowanie AA kutych stopów aluminium
 • Aktualizacje normy EN dotyczące pustych stalowych profili konstrukcyjnych
 • Dalsze aktualizacje specyfikacji ASME
 • Nowe dane dotyczące smarów
 • Nowe dane dotyczące polimerów, klejów i ceramiki
 • Nowy standard GOST dla klejów
 • Nowe dane dotyczące starzenia się płynów, zależności czasu od temperatury, odporności na warunki atmosferyczne i napromieniowania polimerów
 • Nowe polimery używane do druku 3D
 • Nowe dane dotyczące korozji polimerów
 • Nowe dane dotyczące zgodności materiałów i substancji
artykuły

Wrzesień 2020

Uaktualnienia
 • Aktualizacje materiałów dla stopów ASTM
 • Aktualizacje normy ISO dla żeliwa szarego
 • Aktualizacje standardów JIS dla żelaza ze zwartym grafitem wermikularnym
 • Nowe dane dotyczące smarów
 • Nowe metale i polimery używane do druku 3D
 • Nowe dane od producentów dotyczące polimerów, klejów i ceramiki
 • Zaktualizowane standardy ASTM dla polimerów
 • Nowy standard GOST dla uszczelek
 • Nowe dane dotyczące starzenia pod wpływem płynów, warunków atmosferycznych dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące korozji polimerów
 • Nowe dane dotyczące zgodności i substancji
 • Nowe przepisy dotyczące zgodności substancji: (EU) No 1257/2013, IMO MEPC.269(68), Montreal Protocol, Rotterdam Convention, (EC) No 1005/2009, (EU) 2019/1021
artykuły

Sierpień 2020

Uaktualnienia
 • Wprowadzono nowe dane od producentów dotyczące polimerów, klejów i ceramiki
 • Wprowadzono nowe dotyczące odgazowywania klejów polimerowych
 • Zaktualizowano standardy ASTM dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące starzenia pod wpływem płynów, wykresy zależności czasu i temperatury dla polimerów
 • Dodano dane wielopunktowe dla polimerów
 • Dodano nowe dane dotyczące korozji polimerów
 • Wprowadzono nowe metale używane do druku 3D
 • Wprowadzono nowe dane dotyczące zgodności substancji
 • Nowe przepisy dotyczące zgodności substancji: Konwencja Sztokholmska, Lista SIN, Ustawa o czystym powietrzu (CAA), Koreański wykaz istniejących chemikaliów (KECI), Krajowy wykaz substancji chemicznych Meksyku (INSQ)
 • Dalsza aktualizacja specyfikacji dla stali SAE AMS
 • Dodanie nowych specyfikacji ASD-STAN prEN dla serii lotniczych
 • Zaktualizowano stopy AA zgodnie z " Teal Sheets ''
 • Dalsze dodawanie nowych klas smarów
artykuły

Lipiec 2020

Uaktualnienia
 • Aktualizacja ASTM dla super wytrzymałych odkuwek ze stali stopowej
 • Aktualizacje dotyczące stalowych elementów złącznych EN odpornych na korozję
 • Dodanie nowychzarejestrowanych materialów AA
 • Dodanie dodawanie nowych gatunków smarów
 • Nowe dane dotyczące odgazowywania klejów polimerowych
 • Nowe dane dotyczące starzenia pod wpływem płynów, wykresy zależności czasu i temperatury dla polimerów
 • Nowe dane wielopunktowe dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące zgodności substancji
 • Nowe dane dotyczące korozji polimerów
artykuły

Czerwiec 2020

Uaktualnienia
 • Rozwój planowany w czerwcu
 • Aktualizacje standardów SAE AMS dla stopów tytanu
 • Aktualizacje specyfikacji AFNOR NF dla lotnictwa i kosmonautyki
 • Kontynuacja ktualizacji norm ASME dla zbiorników ciśnieniowych
 • Kontynuowanie dodawania nowych gatunków smarów
 • Nowe dane od producentów dotyczące polimerów i klejów
 • Nowe dane dotyczące odgazowania klejów polimerowych
 • Nowe dane dotyczące starzenia pod wpływem płynów, wykresy zależności czasu i temperatury dla polimerów
 • Nowe dane wielopunktowe dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące zgodności
 • Nowe dane dotyczące korozji polimerów
artykuły

Maj 2020

Uaktualnienia
 • Kontynuacja aktualizacji standardów ASTM
 • Dodanie nowych norm EN dla branży lotniczej
 • Aktualizacja specyfikacji norm GB dal żeliwa sferoidalnego
 • Kontynuacja dodawania nowych gatunków smarów
 • Nowe dane od producentów dla polimerów, klejów i kompozytów
 • Aktualizacja polimery z normy ASTM
 • Nowe metale i niemetale do druku 3D
 • Nowe dane dotyczące starzenia pod wpływem płynów, wykresy zależności czasu i temperatury
 • Nowe dane dotyczące zgodności i substancji
artykuły

Kwiecień 2020

Uaktualnienia
 • Aktualizacje specyfikacji GOST dla walcówek aluminiowych
 • Zaktualizowano specyfikację Lloyd's Register
 • Aktualizacja normy JIS dla odlewów z żeliwa ciągliwego
 • Nowe dane w module Enviro dla stopów aluminium
 • Kontynuacja dodawania nowych gatunków smarów
 • Dodano nowe polimery, kleje i kompozyty
 • Dodano dane dotyczące odporności chemicznej polimerów
 • Nowe dane dotyczące drukowania 3D dla metali i niemetali
 • Dodano nowe dane w module Enviro dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące zgodności substancji
artykuły

Marzec 2020

Uaktualnienia
 • Aktualizacja specyfikacje AECMA stopów na bazie tytanu
 • Dodanie nowych norm SAE J dla rur ze stali nierdzewnej
 • Aktualizacja serii EN Aerospace - stale i stopy żaroodporne
 • Aktualizacje ASTM dla rur, grzejników i wymienników ciepła
 • Dodanie nowych gatunków smarów i chłodziw
 • Nowe dane środowiskowe dla niemieckich metali
 • Nowe polimery, kleje i kompozyty
 • Nowe dane wielopunktowe dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące odporności chemicznej polimerów
 • Nowe materiały do drukowania w 3D dla metali i niemetali
 • Nowe dane środowiskowe dla polimerów i metali
 • Nowe dane dotyczące zgodności substancji
artykuły

Luty 2020

Uaktualnienia
 • Aktualizacje norm GB wysokotemperaturowych stopów tytanu
 • Aktualizacje stali ASME z BPVC II część A 2019
 • Aktualizacje stali narzędziowych odlewanych według ISO
 • Dodanie nowych gatunków smarów i chłodziw
 • Nowe dane środowiskowe dla rosyjskich metali
 • Nowe dane dotyczące polimerów, klejów i kompozytów
 • Nowe dane wielopunktowe dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące odporności chemicznej polimerów
 • Nowe dane dotyczące drukowania 3D metali i niemetali
 • Nowe dane dotyczące zgodności substancji
artykuły

Styczeń 2020

Uaktualnienia
 • Nowe gatunki smarów i chłodziw
 • Aktualizacje norm JIS dla stali elektrycznych GO
 • Aktualizacje norm ASTM z szerokim zakresem zastosowań
 • Aktualizacje stali NF do zastosowań w wysokich temperaturach
 • Aktualizacje do standardów MPIF 35 dla stali żelaznych, miedzianych i niklowych
 • Nowe dane dotyczące polimerów i klejów
 • Nowe dane dotyczące odporności chemicznej polimerów
 • Nowe dane dotyczące drukowania metali i niemetali w 3D
 • Nowe dane środowiskowe dla metali
 • Nowe dane dotyczące zgodności i substancji
artykuły

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej o zarchiwizowanych wiadomościach
custservice@keytometals.com