Grudzień 2019

Uaktualnienia
 • Aktualizacje stali ASME z BPVC II część A 2019
 • Aktualizacje stali EN dla wyrobów walcowanych na gorąco
 • Aktualizacje koreańskich stali o wysokiej granicy plastyczności
 • Ciągłe aktualizacje SAE AMS dla materiałów żelaznych i nieżelaznych
 • Nowe zastrzeżone dane dotyczące polimerów
 • Nowe normy AECMA, ISO, EN i SAE dla polimerów
 • Nowe standardy GB dla ceramiki
 • Nowy standard GOST dla kompozytów
 • Nowe dane od producentów dotyczące drukowania 3D metali i niemetali
 • Nowe dane środowiskowe dla metali i niemetali
 • Nowe dane dotyczące korozji metali
 • Nowe dane dotyczące zgodności i substancji
artykuły

Listopad 2019

Uaktualnienia
 • Żaroodporne stopy na bazie niklu zaktualizowane w.g.specyfikacji AECMA
 • Aktualizacje stopów aluminium i magnezu wykonanych w przemyśle kosmicznym
 • Nowy standard GB dla drutów ze stali nierdzewnej na sprężyny
 • Nowe dane producentów dotyczące polimerów, pianek i kompozytów
 • Dodanie zaktualizowanych standardów dla polimeów ISO i EN
 • Zaktualizowanie standardów GOST dla cementów i ceramiki
 • Zaktualizowanie norm EN dotyczących drewna
 • Nowe dane wielopunktowe dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące zgodności substancji
 • Nowe dane dotyczące materiałów do drukowania w 3D dla metali i niemetali
 • Nowe dane dotyczące korozji metali i biopolimerów
 • Dodano dane na temat surowców z listy CRM Conflict Raw Mainerals
artykuły

Październik 2019

Uaktualnienia
 • Aktualizacje stali ASME zgodnie z ASME BPVC II 2019
 • Aktualizacje standardu ISO dla żeliwa szarego
 • Kontynuacja aktualizacji standardów ASTM dla matali żelaznych i nieżelaznych
 • Aktualizacje indyjskich standardów IS dla stali łożysk tocznych
 • Nowe dane producentów dotyczące ceramiki, kompozytów i polimerów
 • Nowe standardy kleju GOST
 • Nowe normy IEC, EN i GB dla kompozytów
 • Nowe normy IEC i EN dla polimerów
 • Nowe zastrzeżone dane dotyczące drukowania 3D metali i niemetali
 • Nowe dane dotyczące zgodności substancji i materiałów
 • Nowe dane dotyczące korozji metali
artykuły

Wrzesień 2019

Uaktualnienia
 • Aktualizacja norm SAE AMS dla stopów niklu i żelaza
 • Aktualizacja materiałów metalowych ze specyfikacji VdTÜV-WB
 • Nowe zarejestrowane stopy aluminium dodane z „Teal sheets”
 • Aktualizacje materiałów dla stopów UNI do różnych zastosowań
 • Dodano nowy standard: NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
 • Nowe dane dla polimerów i klejów
 • Nowe normy IEC, EN i GOST dla klejów
 • Nowe normy IEC, EN, GB i GOST dla ceramiki
 • Aktualizacja norm GB i GOST dla ceramiki
 • Nowe dane dotyczące zgodności substancji
 • Nowe dane dotyczące napromieniowania
 • Nowe dane dotyczące starzenia pod wpływem płynów
 • Nowe dane dotyczące korozji metali
artykuły

Sierpień 2019

Uaktualnienia
 • Normy EN dla spawanych rur stalowych do zastosowań ciśnieniowych
 • Kontynuacja aktualizacji ASTM dla materiałów żelaznych i nieżelaznych
 • Aktualizacja stali dwufazowych norm GB
 • Aktualizacja norm B.S.dla odlewów aluminiowych i miedzianych
 • Nowe dane dotyczące polimerów i klejów z norm i od producentów
 • Nowe normy IEC, GB i aktualizacja normy EN dla ceramiki
 • Nowe standardy IEC, EN i GOST dla kompozytów
 • Aktualizacja norm GOST dla polimerów, klejów i ceramiki
 • Nowe dane dotyczące zgodności dla substancji
 • Nowe dane dotyczące napromieniowania dla metali
 • Nowe dane dotyczące starzenia się pod wpływem płynów i wykresy zalezności czas- temp.dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące korozji metali
artykuły

July 2019

Updates
 • New Vietnamese specifications added for heat treatable steels
 • Aircraft metallic materials updated from UNI specifications
 • Updates to AS standards for hollow section steels
 • GOST standard updates for low carbon steel for enameling
 • New proprietary data for polymers, adhesives and composites
 • New EN and IEC standards for composites used for printed boards
 • Updated ISO and EN standards for ceramics
 • New and updated SAE AMS standards for polymers and honeycombs
 • New proprietary and standard data for tribology
 • New compliance and substance data added
 • New multipoint data for polymers
 • New irradiation and time-temperature data for metals
Articles

Czerwiec 2019

Uaktualnienia
 • Aktualizacje norm ASTM dla stopów niklowo-chromowo-żelaznych
 • Aktualizacje stali odpornych na korozję SAE AMS
 • Zaktualizowano materiały JIS dla rur spawanych do wymienników ciepła
 • Nowa normy TU dla prętów z precyzyjnych stopów
 • Zaktualizowano produkty odlewnicze AFNOR NF
 • Nowe dane od producentów dla polimerów, klejów i kompozytów
 • Nowe normy EN, IEC, JIS i GOST dla kompozytów stosowanych do płyt drukowanych
 • Nowe standardy ISO, EN i GB dla blach PMMA
 • Nowe i zaktualizowane normy ISO dla ceramiki do zastosowań medycznych
 • Zaktualizowane normy SAE dotyczące plastrów ze stopu aluminium
 • Dodano nowe dane dotyczące zgodności
 • Nowe dane dotyczące korozji dla metali i polimerów
 • Nowe dane dotyczące starzenia pod wpływem płynów dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące napromieniowania dla metali wykresy czas-temperatura
artykuły

Maj 2019

Uaktualnienia
 • Dodano nowe normy AECMA prEN dla materiałów z serii lotniczej
 • Aktualizacje wysokowytrzymałych, wieloskładnikowych stali NBR
 • Stale hartowane na zimno zaktualizowane dla specyfikacji SEW
 • Zaktualizowano materiały metaliczne ISO do implantów w chirurgii
 • Aktualizacje kutych stopów aluminium DIN w różnych formach produktu
 • Nowe dane producentów dla polimerów, klejów, ceramiki i kompozytów
 • Nowe normy EN, IEC i JIS dla kompozytów stosowanych do płyt drukowanych
 • Dodano nowe dane dotyczące zgodności
 • Nowe dane dotyczące korozji metali
 • Nowe dane dotyczące starzenia się polimerów pod wpływem płynów
 • Nowe dane dotyczące wływu promieniowania na właściwości i wykresy zależności czas-temp.
artykuły

Kwietnia 2019

Uaktualnienia
 • Aktualizacje normy EN dla stopów aluminium dla przemysłu lotniczego
 • Aktualizacje stali GB do hartowania i odpuszczania
 • Aktualizacje specyfikacji ASTM dla odkuwek ze stali nierdzewnej
 • Tan sheets dodawane do standardowych stopów AA
 • Materiały VDI do wykrawania i formowania matryc
 • Nowe dane od producentów dla polimerów i klejów
 • Nowe normy EN i IEC dla kompozytów stosowanych do płyt drukowanych
 • Dodano nowe dane dotyczące zgodności
 • Nowe dane dla korozji metali
 • Nowe dane dotyczące starzenia pod wpływem płynów dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące napromieniowania i wykresy zależności czas-temperatura dla metali
artykuły

Marzec 2019

Uaktualnienia
 • Aktualizacje norm ISO dla stali do hartowania
 • Aktualizacje gatunków stali JIS i stopów magnezu
 • Ciągłe aktualizacje dla stopów AA
 • Aktualizacje SAE AMS dla materiałów żelaznych i nieżelaznych
 • Dane od producentów dotyczące polimerów, klejów i kompozytów
 • Nowy standard TU dla polimerów
 • Dodano dane dotyczące zgodności
 • Nowe dane dotyczące odporności na warunki atmosferyczne dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące napromieniowania i zależności czas-temperatura dla polimerów
 • Nowe normy SAE dla druku 3D metali
 • Nowe dane dotyczące korozji metali
artykuły

Luty 2019

Uaktualnienia
 • Zaktualizacja stopów aluminium typu AA w formie odlewów i wlewek
 • Specyfikacja ASTM dla wlewek stopu Niob-Hafnium
 • Specyfikacja API dla rurociągów
 • Nowe dane od producentów dla polimerów klejów, ceramiki i kompozytów
 • Nowe dane dotyczące lepkości i prędkości ścinania dla materiałów adhezyjnych
 • Nowe dane dotyczące zgodności substancji z dyrektywami z różnych krajów
 • Nowe dane dotyczące napromieniowania i odporności na warunki atmosferyczne dla polimerów
 • Nowe diagramy dotyczące korozji metali
 • Nowe dane od producentów dotyczące polimerów i metali do druku 3D
 • Nowy standard SAE dla druku metali w 3D
artykuły

Styczeń 2019

Uaktualnienia
 • Aktualizacje specyfikacji GOST dla drutów stalowych
 • Kontynuacja aktualizacji materiałów SAE i AMS
 • Aktualizacja standardów ISO dla rur wiertniczych ze stali
 • Dane od producentów dotyczące polimerów i klejów
 • Nowe dane w module Compliance
 • Enviro nowy moduł już dostępny!
artykuły

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej o zarchiwizowanych wiadomościach
custservice@keytometals.com