GRUDZIEŃ 2012

Uaktualnienia
 • Aktualizacja normy ASME dla stopów metali kolorowych
 • Dodano nowe materiały Koreańskie (KS)
 • Aktualizacja wysokotemperaturowej stali JIS
 • Dodano nowe materiały przemysłu samochodowego JASO
 • Nowe normy Tajskiej stali węglowej
 • Nowe krzywe naprężenie odkształcenie dla stali samochodowej
 • Nowe właściwości cykliczne dodane do JIS
artykuły

LISTOPAD 2012

Uaktualnienia
 • Dodano szeroki zakres stopów magnezu normy JIS.
 • Zaktualizowano normę ISO o materiały do zastosowań chirurgicznych.
 • Zaktualizowano amerykańską normę AA dla kutego aluminium.
 • Dodano nowe chińskie materiały z normy GB o szerokim zakresie aplikacji.
 • Aktualizacja normy SAE dla stalowych rur, prętów i odkuwek.
 • Szeroki zakres aktualizacji normy ASTM dla materiałów ze stali.
 • Dodano właściwości zmęczeniowe dla szerokiego zakresu stali wysokowytrzymałych I konstrukcyjnych.
 • Dodano krzywe naprężenie-odkształcenie dla stopów magnezu.
artykuły

PAŹDZIERNIK 2012

Uaktualnienia
 • Zaktualizowano normę BS dla materiałów nieżelaznych w tym przesycone stopy aluminium.
 • Zaktualizowano materiały nieżelazne i żelazne z normy SAE w tym stopy magnezu i aluminium obrabiane termicznie.
 • Aktualizacja Chińskiej (GB) normy dla materiałów stalowych o szerokiej gamie zastosowań.
 • Zaktualizowano normę stali ASTM dla szerokiej gamy materiałów wysoko wytrzymałych.
 • Dodano nowe właściwości zmęczeniowe dla żelaznych części strukturalnych metalurgii proszkowej wg normy JIS.
 • Dodano nowe krzywe naprężenie odkształcenie dla szerokiej gamy niemieckich (WL) materiałów.
artykuły

WRZESIEŃ 2012

Uaktualnienia
 • Zaktualizowano normę ASTM dla szerokiej gamy materiałów, w tym styków ze stopów złota.
 • Dalsze aktualizacje koreańskiej normy (KS) dla materiałów nieżelaznych i stalowych.
 • Nowe właściwości zmęczeniowe walcówek z normy JIS.
 • Dodano nowe krzywe naprężenie-odkształcenie w zakresie plastycznym dla szerokiej gamy materiałów.
 • Dodano krzywe naprężenie-odkształcenie dla materiałów używanych w przemyśle motoryzacyjnym.
artykuły

SIERPIEŃ 2012

Uaktualnienia
 • Aktualizacja Euronormy dla materiałów spawalnych i nie-żelaznych dla przemysłu lotniczego.
 • Zaktualizowane Koreańską normę (KS) dla wybranych stali do szerokiego zakresu zastosowań.
 • Zaktualizowano właściwości w podwyższonych temperaturach dla aluminium i magnezu z normy ISO.
 • Dalsze dodawanie danych zmęczeniowych dla stali nierdzewnych JIS.
 • Dodano nowe krzywe naprężenie-odkształcenie dla przemysłu motoryzacyjnego.
artykuły

LIPIEC 2012

Uaktualnienia
  <
 • Aktualizacja SAE dla szerokiej gamy obróbek termicznych stopów aluminium.
 • Aktualizacja koreańskiej normy KS dla stali i metali kolorowych.
 • Chińska norma GB została zaktualizowana o stale żaroodporne.
 • Zaktualizowano stale nierdzewne z SAE.
 • Nowe krzywe naprężenie-odkształcenie dla przemysłu motoryzacyjnego.
 • Nowe właściwości zmęczeniowe dla materiałów JIS, zawierającą stal rolowaną i stal konstrukcyjną.
artykuły

CZERWIEC 2012

Uaktualnienia
 • Norma ASTM została zaktualizowana dla odkuwek i odlewów z nieżelaznych materiałów.
 • Brytyjska norma BS została zaktualizowana dla szeregu stopów z miedzi i niklu.
 • Zaktualizowano normę ISO dla materiałów stalowych o szerokim zakresie zastosowań.
 • Dalsze aktualizacje materiałów z normy ASTM o szerokiej gamie zastosowań.
 • Kolejne krzywe naprężenie odkształcenie dla materiałów z aluminium.
 • Właściwości płynięcia materiałów w wysokich temperaturach dla nowych materiałów.
 • Nowe dane zmęczeniowe dodano dla stopów aluminium.
artykuły

MAJ 2012

Uaktualnienia
 • Zaktualizowano materiały z aluminium z normy ISO.
 • Zaktualizowano materiały nieżelazne z chińskiej normy GB.
 • Zaktualizowano rosyjską normę stali GOST.
 • Zaktualizowano normę stali ASTM o szerokim zakresie zastosowań.
 • Dodane dane zmęczeniowe dla stali węglowych i stopów do zastosowań konstrukcyjnych.
 • Krzywe naprężenie odkształcenie w zakresie plastycznym dla różnych materiałów. (Nowość!)
artykuły

KWIECIEŃ 2012

Uaktualnienia
 • Zaktualizowano Euronormę o materiały do zastosowań kolejowych.
 • Dalsze aktualizacje normy JIS dla stali o szerokim zakresie obróbki.
 • Aktualizacja ISO dla materiałów z kutego żelaza.
 • Aktualizacja ASTM dla szerokiego zakresu materiałów nie-żelaznych.
 • Dodano właściwości zmęczeniowe dla szerokiego zakresu zastosowań w tym zaworów ciśnieniowych.
artykuły

MARZEC 2012

Uaktualnienia
 • Zaktualizowane stale i metale kolorowe SAE o szerokiej gamie zastosowań.
 • Zaktualizowano Euronormę o materiały z miedzi i tytanu.
 • Zaktualizowano stale JIS.
 • Nowe krzywe naprężenie-odkształcenie dla wybranych stopów Aluminium.
 • Dalsze dodawanie właściwości dla materiałów konsturkcyjnych JIS.
artykuły

LUTY 2012

Uaktualnienia
 • Zaktualizowano normę SAE dla szerokiego zakresu zastosowań materiałów nieżelaznych.
 • Zaktualizowano normę JIS dotyczącą odkuwek i odlewów.
 • Zaktualizowano normę SAE stali dla różnych warunków użytkowania.
 • Zaktualizowano normę GOST.
 • Dodano nową normę JASO dla stali samochodowej.
 • Dalsze uzupełnianie bazy krzywych naprężenie odkształcenie dla wybranych stopów żelaza.
 • Nowe właściwości zmęczeniowe dla stali konstrukcyjnych wg JIS.
artykuły

STYCZEŃ 2012

Uaktualnienia
 • Zaktualizowano normy ASTM zawierająca wiele stopów opartych na niklu i chromie.
 • Dodano właściwości w podwyższonych temperaturach dla wielu materiałów ASME.
 • Zaktualizowano normę ASTM dla materiałów o szerokiej gamie zastosowań.
 • Dodano normy SANS dla stali walcowanej.
 • Dodano dane zmęczeniowe JIS dla stali sprężynowej i łożyskowej.
 • Dodano nowe krzywe naprężenie-odkształcenie dla wybranych stopów żelaza.
artykuły

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej  o zarchiwizowanych wiadomościach
custservice@keytometals.com