Listopad i Grudzień 2021

Uaktualnienia
 • Aktualizacje norm ISO dla stali do kucia na zimno i wyciskania
 • Aktualizacje materiałów dla specyfikacji SAE AMS
 • Zaktualizowane przepisy nadzoru i budowy statków
 • Zaktualizowane stopy aluminium wg. do „Teal Sheet”
 • Nowe dane od producentów dla polimerów
 • Nowe dane ISO dla polimerów
 • Nowe polimery do druku 3D
 • Dodano nowe dane dotyczące materiałów i substancji
artykuły

Wrzesień i Październik 2021

Uaktualnienia
 • Zaktualizowano specyfikacje Lloyds i Bureau Veritas dla przemysłu stoczniowego
 • Nowy MPIF do części formowanych wtryskowo z metalu
 • Ciągłe aktualizacje ASTM dla stopów żelaza i metali nieżelaznych
 • Aktualizacje stali EN do celów ciśnieniowych
 • Zaktualizowane staliwa SEW odporne na niskie temp.
 • Aktualizacje blach i taśm stalowych JFS do użytku w motoryzacji
 • Przepisy techniczne dotyczące zbiorników ciśnieniowych, aktualizacja AD 2000
 • Dodano nowe listy substancji AD-DSL dla przemysłu lotniczego i obronnego
 • Nowe dane dla polimerów
 • Nowe polimery do druku 3D
 • Dodano nowe dane dotyczące zgodności materiałów i substancji
artykuły

Sierpień 2021

Uaktualnienia
 • Nowe standardy ASD-STAN dla stopów lotniczych
 • Aktualizacje norm EN dla rur stalowych do celów ciśnieniowych
 • Stale konstrukcyjne zaktualizowane dla norm ISO
 • Zaktualizowane stopy niklu odporne na korozję wg. VdTÜV
 • Nowe dane od producentów i ze standardów GB dla polimerów
 • Nowe dane od producentów dotyczące klejów
 • Nowe materiały do druku 3D dla polimerów i metali
 • Dodano nowe dane dotyczące zgodności materiałów i substancji
artykuły

Lipiec 2021

Uaktualnienia
 • Materiały lotnicze zaktualizowane na podstawie specyfikacji BS
 • Aktualizacje wlewek ze stopu magnezu standardu JIS do odlewania ciśnieniowego
 • Aktualizacje stopów aluminium dla ‘Teal Sheets’
 • Kontynuacja aktualizacji SAE AMS dla materiałów metalowych i niemetalowych
 • Nowe dane od producentów dla kompozytów i polimerów
 • Nowe dane od producentów i norm SAE dla klejów
 • Nowe polimery do druku 3D
 • Nowe dane dotyczące zgodności materiałów i substancji
artykuły

Czerwiec 2021

Uaktualnienia
 • Nowe normy EN z serii lotniczej
 • Aktualizacje indyjskiego standardu IS dla stopów metali nieżelaznych
 • Aktualizacja materiałów metalowych ze specyfikacji VdTÜV
 • Nowe dane dotyczące starzenia materiałów metalowych
 • Nowe dane dotyczące smarów
 • Nowe dane dla polimerów i klejów
 • Nowe polimery do druku 3D
 • Nowe dane Enviro dla zależności czasowo-temperaturowej
 • Nowe dane dotyczące zgodności substancji
 • Nowe listy substancji, w tym substancje zaburzające gospodarkę hormonalną (ED)
artykuły

Maj 2021

Uaktualnienia
 • Aktualizacje standardów GB dla stopów miedzi o wysokiej czystości
 • Dodatek do „teal sheets'” dla aluminium
 • Aktualizacje norm JIS dla żeliwa ze zwartym grafitem
 • Kontynuacja aktualizacji SAE AMS dla materiałów żelaznych i nieżelaznych
 • Nowe dane dotyczące starzenia materiałów metalowych
 • Nowe dane dotyczące smarów
 • Nowe dane dotyczące polimerów i klejów
 • Nowe dane ze standardu ASTM dla polimerów
 • Nowe materiały do druku 3D dla polimerów i metali
 • Nowe dane dotyczące zgodności materiałów i substancji
artykuły

Kwiecień 2021

Uaktualnienia
 • Aktualizacje stali węglowych KS do pracy w niskich temperaturach
 • Nowe stopy lotnicze zgodne z normą ASD-STAN
 • Aktualizacje stali EN dla produktów walcowanych na gorąco
 • Nowe specyfikacje ISO dla stopów magnezu
 • Nowe dane od producentów dotyczące smarów
 • Nowe dane dotyczące starzenia i napromieniowania materiałów metalowych
 • Nowe dane dotyczące polimerów i klejów
 • Nowe materiały do ​​druku 3D dla polimerów
 • Dane dotyczące zależności czasu od temperatury i starzenia płynu
 • Nowe dane dotyczące odporności na warunki atmosferyczne i napromieniowania
 • Nowe dane dotyczące zgodności materiałów i substancji
artykuły

Luty i marzec 2021

Uaktualnienia
 • New ASD-STAN aluminum alloys added
 • GB material updates for high-temperature elastic components
 • IEC grades updated for electrical steel strips
 • Updates to EN specifications for soft solder alloys
 • New proprietary data for lubricants
 • New aging and irradiation data for metallic materials
 • New MPIF standard for structural parts
 • Updated B.S. specifications for corrosion-resistant steels
 • ASME specifications updated for pressure purposes
 • New aging data for metallic materials
 • New adhesives with outgassing data
 • Time-temperature dependency, fluid aging, weatherability data added
 • New compliance and substance data
 • SVHC and SIN substance lists updated
 • New substance regulations: (EC) No 649/2012 and (EU) No 517/2014
 • New data for polymers and adhesives added
 • GADSL list updated
artykuły

Styczeń 2021

Uaktualnienia
 • Aktualizacje materiałów ze standardu ASTM
 • Kontynuacja aktualizacji standardów SAE AMS dla materiałów żelaznych i nieżelaznych
 • B.S. aktualizacja dla stopów niklu
 • Nowe dane dotyczące smarów
 • Dodanie danych dotyczących starzenia materiałów lotniczych
 • Dane od producentów dla polimerów i kompozytów
 • Nowe kleje
 • Nowe kleje o niskiej zawartością jonów
 • Nowe dane dotyczące polimerów do druku 3D
 • Nowe dane dotyczące starzenia się pod wpływem płynów, i odporności na warunki atmosferyczne dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące korozji metali i polimerów
 • Nowe dane dotyczące zgodności i materiałów i substancji
artykuły

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej o zarchiwizowanych wiadomościach
custservice@keytometals.com