Kwietnia 2019

Uaktualnienia
 • Aktualizacje normy EN dla stopów aluminium dla przemysłu lotniczego
 • Aktualizacje stali GB do hartowania i odpuszczania
 • Aktualizacje specyfikacji ASTM dla odkuwek ze stali nierdzewnej
 • Tan sheets dodawane do standardowych stopów AA
 • Materiały VDI do wykrawania i formowania matryc
 • Nowe dane od producentów dla polimerów i klejów
 • Nowe normy EN i IEC dla kompozytów stosowanych do płyt drukowanych
 • Dodano nowe dane dotyczące zgodności
 • Nowe dane dla korozji metali
 • Nowe dane dotyczące starzenia pod wpływem płynów dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące napromieniowania i wykresy zależności czas-temperatura dla metali
artykuły

Marzec 2019

Uaktualnienia
 • Aktualizacje norm ISO dla stali do hartowania
 • Aktualizacje gatunków stali JIS i stopów magnezu
 • Ciągłe aktualizacje dla stopów AA
 • Aktualizacje SAE AMS dla materiałów żelaznych i nieżelaznych
 • Dane od producentów dotyczące polimerów, klejów i kompozytów
 • Nowy standard TU dla polimerów
 • Dodano dane dotyczące zgodności
 • Nowe dane dotyczące odporności na warunki atmosferyczne dla polimerów
 • Nowe dane dotyczące napromieniowania i zależności czas-temperatura dla polimerów
 • Nowe normy SAE dla druku 3D metali
 • Nowe dane dotyczące korozji metali
artykuły

Luty 2019

Uaktualnienia
 • Zaktualizacja stopów aluminium typu AA w formie odlewów i wlewek
 • Specyfikacja ASTM dla wlewek stopu Niob-Hafnium
 • Specyfikacja API dla rurociągów
 • Nowe dane od producentów dla polimerów klejów, ceramiki i kompozytów
 • Nowe dane dotyczące lepkości i prędkości ścinania dla materiałów adhezyjnych
 • Nowe dane dotyczące zgodności substancji z dyrektywami z różnych krajów
 • Nowe dane dotyczące napromieniowania i odporności na warunki atmosferyczne dla polimerów
 • Nowe diagramy dotyczące korozji metali
 • Nowe dane od producentów dotyczące polimerów i metali do druku 3D
 • Nowy standard SAE dla druku metali w 3D
artykuły

Styczeń 2019

Uaktualnienia
 • Aktualizacje specyfikacji GOST dla drutów stalowych
 • Kontynuacja aktualizacji materiałów SAE i AMS
 • Aktualizacja standardów ISO dla rur wiertniczych ze stali
 • Dane od producentów dotyczące polimerów i klejów
 • Nowe dane w module Compliance
 • Enviro nowy moduł już dostępny!
artykuły

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej o zarchiwizowanych wiadomościach
custservice@keytometals.com