Luty 2019

Uaktualnienia
 • Zaktualizacja stopów aluminium typu AA w formie odlewów i wlewek
 • Specyfikacja ASTM dla wlewek stopu Niob-Hafnium
 • Specyfikacja API dla rurociągów
 • Nowe dane od producentów dla polimerów klejów, ceramiki i kompozytów
 • Nowe dane dotyczące lepkości i prędkości ścinania dla materiałów adhezyjnych
 • Nowe dane dotyczące zgodności substancji z dyrektywami z różnych krajów
 • Nowe dane dotyczące napromieniowania i odporności na warunki atmosferyczne dla polimerów
 • Nowe diagramy dotyczące korozji metali
 • Nowe dane od producentów dotyczące polimerów i metali do druku 3D
 • Nowy standard SAE dla druku metali w 3D
artykuły

Styczeń 2019

Uaktualnienia
 • Aktualizacje specyfikacji GOST dla drutów stalowych
 • Kontynuacja aktualizacji materiałów SAE i AMS
 • Aktualizacja standardów ISO dla rur wiertniczych ze stali
 • Dane od producentów dotyczące polimerów i klejów
 • Nowe dane w module Compliance
 • Enviro nowy moduł już dostępny!
artykuły

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej o zarchiwizowanych wiadomościach
custservice@keytometals.com