Là cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về vật liệu kim loại, Total Metals thường là sự lựa chọn đầu tiên của các công ty lớn và nhỏ có hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi là chế tác và làm việc với kim loại.

Từ việc giải mã các định danh ngoại lai không xác định, nhận diện các đặc tính chi tiết để kiểm soát quá trình và sản phẩm, tham khảo chéo và so sánh các tài liệu quốc tế, và các thông tin bổ sung về xử lý nhiệt và gia công, Total Metals giúp hàng trăm công ty trên toàn thế giới trong lĩnh vực luyện kim đạt được kết quả tốt hơn. Hơn nữa, mô-đun SmartComp để xác định các vật liệu không rõ và Tracker để theo dõi những thay đổi trong tiêu chuẩn quốc tế nâng cao mức độ kiểm soát chất lượng và hoạt động kiểm tra và hỗ trợ trong việc thúc đẩy các hoạt động kinh doanh tốt nhất.

Tất cả ai muốn tiết kiệm thời gian quý báu của mình, thì Total Materia đã trở thành một nguồn tài nguyên vô giá về các nghiên cứu kim loại trên toàn cầu khi chúng tôi cần đưa ra khuyến nghị gia công cho khách hàng của chúng tôi. Ngoài các công cụ tiêu chuẩn và nhóm hỗ trợ Total Materia đã là một trợ giúp to lớn khi chúng tôi cần sự hướng dẫn.

Dan Rhodes
LENOX, East Longmeadow, USA

Các lợi ích

Có được các cơ hội và thị trường mới thông qua sự hiểu biết sâu hơn về các tài liệu quốc tế và các tài liệu tham khảo chéo; giảm hiểu lầm với các nhà cung cấp, khách hàng và nội bộ; tránh các lỗi gây tốn kém trong quy trình và phân phối sản phẩm