เริ่มต้นด้วยการเป็นฐานข้อมูลโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก Total Metals เป็นตัวเลือกแรกทั้งกับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ที่มีทำงานโดยใช้โลหะเป็นวัตถุดิบหลัก

ในการถอดรหัสของการออกแบบ และได้มาซึ่งข้อมูลคุณสมบัติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต และการควบคุมผลิตภัณฑ์ ผ่านตัวอ้างอิงเชื่อมโยง และการเปรียบเทียบข้อมูลวัสดุจากทั่วโลก รวมถึงข้อมูลด้านการอบร้อน และการแปรรูป Total Metals ช่วยให้กว่าร้อยบริษัททั่วโลกที่ทำงานด้านโลหะประสบความสำเร็จด้วยผลสำฤทธิ์ที่มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นโมดุล SmartComp ที่ใช้ในการระบุวัสดุที่ไม่ทราบชนิด และตัวติดตาม ที่ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงค่ามาตรฐานที่มากขึ้น และติดตามการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ และช่วยเหลือในการขับเคลื่อนธุรกิจ

Total Materia คือแหล่งข้อมูลของโลหะที่ล้ำค่าสำหรับการทำการวิจัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องจักรกลกับลูกค้าของเรา มากกว่าเครื่องมือมาตรฐานเสียอีก นอกจากนี้ทีมสนับสนุนของ Total Materia สามารถช่วยพวกเราได้อย่างมากทีเดียวเมื่อเราต้องการคำแนะนำ

Dan Rhodes
LENOX, East Longmeadow, USA

สิทธิประโยชน์

เปิดโอกาสในตลาดใหม่ผ่านข้อมูลวัสดุจากทั่วโลก และตัวอ้างอิงเชื่อมโยง; ลดความผิดพลาดในการติดต่อกับผู้จัดจำหน่าย และลูกค้า; หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ผิดพลาดในกระบวนการผลิต และการส่งมอบผลิตภัณฑ์

ดูตัวอย่างรายชื่อลูกค้าของ Total Materia จากทั่วโลก