Att vara världens största databas för metalliska material gör Total Metal traditionellt sett det första valet för stora och små företag som har produktion samt bearbetning med metaller i centrum för sin verksamhet.

Från dechiffrera okända utländska beteckningar, till att få detaljerade egenskaper för process-och produktkontroll, korsreferenser och jämförelse av internationella material, samt ytterligare information om värmebehandling och bearbetbarhet. Genom detta breda utbud av tjänster kan Total Metals hjälpa hundratals företag världen över för att uppnå bättre resultat. Total Metals erbjuder dessutom Smartcomp modulen för identifiering av okända material och Tracker för övervakningen av internationella standarder, detta bidrar till en ökad kvalitetsnivå samt kontroll- och inspektionsverksamhet.

Nu när alla försöker göra mer med mindre har Total Materia blivit en ovärderlig resurs för global metallforskning då ni ger bearbetningsrekommendationer till era kunder. Utöver standardverktygen har Total Materias support varit till enorm hjälp när vi behövt vägledning.

Dan Rhodes
LENOX, East Longmeadow, USA

Fördelarna

Nya marknadsmöjligheter genom bättre insikt till internationella material och korsreferenser; förbättra kommunikationen med leverantörer, kunder samt internt; undvika kostsamma fel i processer och produktleveranser