Kao najveća svetska baza podataka metala, Total Metals je tradicionalno prvi izbor kompanija svih veličina, kojima je proizvodnja, obrada i rad sa metalima srž poslovanja.

Od dešifrovanja nepoznatih stranih oznaka, preko dobijanja detaljanih osobina za kontrolu procesa i proizvoda i poređenja međunarodnih materijala, do dodatnih informacija o termičkoj obradi i obradivosti, Total Materia pomaže stotinama kompanija širom sveta u sektoru metala u ostvarivanju boljih rezultata. Uz to, SmartComp modul za identifikaciju nepoznatih materijala i Tracker za praćenje promena u međunarodnim standardima, podižu nivo sledljivosti, kontrole i obezbeđenja kvaliteta, odnosno pomažu uvođenju i primeni najbolje poslovne prakse.

U situaciji kada svi pokušavaju da sa manje uloženih resursa i vremena dobiju više, Total Materia je postala neprocenjiv izvor u globalnom istraživanju metala, kada je reč o davanju preporuka našim kupcima za mašinsku obradu. Pored standardnih funkcija, Total Materia tim za podršku je bio od ogromne pomoći kada nam je bila potrebna pomoć i savet.

Den Rhodes
LENOX, East Longmeadow, USA

Povoljnosti

Mogućnosti za ulaz na nova tržišta kroz bolji uvid u međunarodne materijale i uporedne tabele; manje nesporazuma sa dobavljačima, kupcima i interno; izbegavanje skupih grešaka u procesima i isporuci proizvoda