Total Materia har verdens største og mest omfattende database for metaller, og er følgelig førstevalget for mange små og store bedrifter som driver med produksjon, prosessering og arbeid med metaller.

Hundrevis av bedrifter har fått hjelp til å dechiffrere ukjente, utenlandske betegnelser, skaffe detaljerte egenskaper for prosess- og produksjonskontroll, utføre kryssreferanser og sammenligninger av internasjonale materialer og utdypende informasjon om varmebehandling og muligheten for bearbeidelse gjennom Total Metals. Videre har SmartComp modulen for identifikasjon av ukjente materialer og Tracker modulen for å overvåke endringer i internasjonale standarder vært med på å øke graden av kontroll for bedriftene.

Alle ønsker å utnytte ressurser på en best mulig måte, dette har ført til at Total Materia har blitt en uvurderlig ressurs for global forskning på metaller, og er til stor hjelp når vi gir våre kunder anbefalinger. Utover standardverktøyene har Total Materias kundeservice vært veldig hjelpsomme når vi har trengt veiledning.

Dan Rhodes
LENOX, East Longmeadow, USA

Fordelene

Nye markedsmuligheter gjennom bedre innsikt i internasjonale materialer og kryssreferanser; reduser antall misforståelser mellom leverandør, kunder og internt; unngå kostbare feil i prosess og produktlevering.