بزرگترین نرم افزار کلید فولاد و مواد بودن، نرم افزار Total Metals را به اولین انتخاب شرکت های بزرگ و کوچک که در زمینه فلزات کار می کنند، تبدیل کرده است.

از شناسایی مواد خارجی ناشناخته، گرفتن خواص تفضیلی برای پروسه ها و کنترل کیفیت گرفته تا یافتن آلیاژهای معادل، مقایسه مواد بین المللی و اطلاعات اضافی درباره عملیات حرارتی و قابلیت ماشین کاری، کلید فولاد و فلزات Total Metals به صدها شرکت با فعالیت در مورد فلزات کمک می کند تا به نتایج بهتری دست یابند. علاوه بر آن، ماژول SmartComp برای شناسایی مواد ناشناخته به کاربران کمک می کند و ماژول Tracker با ردیابی تغییرات استانداردهای جهانی، سطح کنترل کیفیت و بازرسی را بالا می برد.

برای کسانی که بیشترین داده ها را با صرف کمترین وقت و انرژی می خواهند Total Materia یک منبع گرانبها برای آنان خواهد بود. اطلاعات ماشین کاری برای من بسیار مفید بود. علاوه بر ابزارهای استاندارد، پشتیبانی تیم Total Materia برای من بسیار خارق العاده بود.

Dan Rhodes
LENOX, East Longmeadow, USA

مزایا

فرصت های بیزینسی جدید از طریق بهتر دیدن مواد و آلیاژهای معادل، کاهش ارتباطات ناقص با تأمین کنندگان، مشتریان و ارتباطات درون سازمانی. اجتناب از خطا در پروسه ها و رساندن محصولات.

لیستی از برخی مشتریان چهانی Total Materia را در زیر ببینید