Όντας η μεγαλύτερη βάση δεδομένων στον κόσμο για μέταλλα, η Total Metals είναι παραδοσιακά η πρώτη επιλογή για εταιρείες με μικρή και μεγάλη παραγωγή, μεταποίηση και επεξεργασία μέταλλων, στον πυρήνα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Από την αποκρυπτογράφηση αγνώστων ξένων ονομασιών, λαμβάνοντας υπ΄όψιν λεπτομερείς ιδιότητες για έλεγχο διαδικασιών και προϊόντων, τη διασταύρωση και τη σύγκριση των διεθνών υλικών, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με θερμική επεξεργασία και κατεργασιμότητα, η Total Metals βοηθά εκατοντάδες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα των μετάλλων στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η λειτουργική μονάδα SmartComp, για την αναγνώριση αγνώστων υλικών και το Tracker για την παρακολούθηση των αλλαγών στα διεθνή πρότυπα ανυψώνει το επίπεδο των δραστηριοτήτων ελέγχου ποιότητας και επιθεώρησης και βοηθά στην οδήγηση περαιτέρω καλύτερων επιχειρησιακών πρακτικών.

Με τον καθένα να προσπαθεί να κάνει περισσότερα με λιγότερο κόπο, η Total Materia έχει γίνει μια ανεκτίμητη πηγή για την έρευνα μετάλλων παγκόσμια όταν δίνει συστάσεις κατεργασίας στους πελάτες μας. Πέρα από τα συνήθη εργαλεία, η ομάδα υποστήριξης της Total Materia αποτέλεσε μια τεράστια βοήθεια όταν χρειαζόμασταν καθοδήγηση.

Dan Rhodes
LENOX, East Longmeadow, USA

Βασικά οφέλη

Νέες ευκαιρίες στην αγορά μέσα από την καλύτερη διορατικότητα σε διεθνή υλικά και τις διάφορες παραπομπές μεταξύ τους. Μειώνοντας την κακή επικοινωνία με τους προμηθευτές, τους πελάτες και μεταξύ των τομέων εσωτερικά. Αποφεύγοντας τα δαπανηρά σφάλματα στις διαδικασίες και την παράδοση του προϊόντος