ตารางตัวอ้างอิงเชื่อมโยงที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกว่า 20 ล้านข้อมูล จาก 74 มาตรฐานทั่วโลก

สามารถเปรียบเทียบวัสดุหลายชนิดได้แบบค่าต่อค่า

SmartComp คือรูปแบบเฉพาะตัวของเราที่สามารถระบุวัสดุได้จากส่วนประกอบ

ข้อมูลความเค้น-ความเครียด, ข้อมูลความล้า และอื่นๆในการคำนวณด้วย CAE

อัลลอยด์มากกว่า 450,000 ชนิดที่มีคุณสมบัติทางกล, ทางกายภาพ และอื่นๆ

การสนับสนุนด้านเทคนิค และการรับรองคุณภาพ

ส่งออกข้อมูลไปยัง Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, Nastran และอื่นๆได้โดยตรง

SmartCross2 ค้นหาข้อมูลเทียบเท่าโดยอาศัยส่วนประกอบ และคุณสมบัติทางกล

คุณสมบัติของโพลิเมอร์, วัสดุผสม, เซรามิค และอื่นๆ

ติดตามการอัพเดตคุณสมบัติวัสดุโดยดูจากความสนใจของคุณ