Međunarodne uporedne tabele sa 15 miliona konekcija iz 69 standarda

Uporedno poređenje više materijala za manje od sekunde

Patentirani SmartComp algoritam omogućuje identifikaciju materijala pomoću hemijskog sastava

Jedinstvena zbirka dijagrama napon-deformacije, podataka o zamoru i još mnogo toga za CAE proračune

Više od 450,000 legura sa mehaničkim i fizičkim osobinama i još mnogo toga

Besplatna tehnička podrška svetske klase i sertifikovan kvalitet procesa

Eksportovanje direktno u Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, Nastran i mnoge druge softvere

SmartCross² pronalazi ekvivalente na osnovu hemijskog sastava i mehaničkih osobina

Osobine za hiljade polimera, kompozitnih, keramičkih materijala i dr.

Praćenje ažuriranja osobina materijala sa fokusom na vaše omiljene materijale