Međunarodne uporedne tabele sa 20,000,000 konekcija iz 74 standarda

Uporedno poređenje više materijala za manje od sekunde

Patentirani SmartComp algoritam omogućuje identifikaciju materijala pomoću hemijskog sastava

Jedinstvena zbirka dijagrama napon-deformacije, podataka o zamoru i još mnogo toga za CAE proračune

Više od 450,000 legura sa mehaničkim i fizičkim osobinama i još mnogo toga

Besplatna tehnička podrška svetske klase i sertifikovan kvalitet procesa

Eksportovanje direktno u Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, Nastran i mnoge druge softvere

SmartCross² pronalazi ekvivalente na osnovu hemijskog sastava i mehaničkih osobina

Osobine za hiljade polimera, kompozitnih, keramičkih materijala i dr.

Praćenje ažuriranja osobina materijala sa fokusom na vaše omiljene materijale