جدول آلیاژهای معادل با بیش از 20 میلیون ارتباط بین مواد از 74 استاندارد بین المللی

مقایسه متریال ها در کنار هم

الگوریتم اختصاصی SmartComp برای شناسایی متریال ها از روی ترکیب شیمیایی

مجموعه ای بی نظیر از دیاگرام های تنش-کرنش، خستگی و غیره جهت محاسبات CAE

بیش از 450000 آلیاژ با خواص فیزیکی و مکانیکی و غیره

کنترل کیفیت تصدیق شده و پشتیبانی مشتریان در کلاس جهانی

استخراج مستقیم اطلاعات به Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, Nastran و سایر نرم افزار های شبیه سازی

ماژول SmartCross2 در یافتن آلیاژهای معادل بر اساس ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی به شما کمک می کند.

خواص برای بیش از هزاران پلیمر، کامپوزیت و سرامیک

رهگیری به روز رسانی خواص مواد با تمرکز روی متریال های مورد علاقه شما