Διεθνείς πίνακες παραπομπών με 20,000,000 συνδέσεις από 74 πρότυπα

Σύγκριση υλικών side-by-side σε κλάσματα του δευτερολέπτου

Κατοχυρωμένος αλγόριθμος SmartComp που σας παρέχει αναγνώριση υλικών από τη χημική σύνθεση τους

Απόλυτη συλλογή δεδομένων παραμόρφωσης, κόπωσης και πολλά άλλα για τους CAE υπολογισμούς

Πάνω από 450,000 κράματα με μηχανικές και φυσικές ιδιότητες και πολλά περισσότερα

Δωρεάν πρώτης τάξης τεχνική εξυπηρέτηση και πιστοποιημένες διαδικασίες ποιότητας

Εξαγωγή άμεσα στο Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, Nastran και πολλούς περισσότερους λύτες

Το SmartCross2 αναζητά παρόμοια υλικά, με βάση την σύνθεση και τις μηχανικές ιδιότητες

Ιδιότητες για χιλιάδες πολυμερή, σύνθετα υλικά, κεραμικά και άλλα

Παρακολουθείτε τις ενημερωμένες εκδόσεις σε υλικές ιδιότητες με έμφαση στα αγαπημένα σας υλικά.