Ocena zgodności produktu i zrównoważonego rozwoju.

ZROZUM W JAKI SPOSÓB DZIAŁANIA PROJEKTOWE I PRODUKTY WPŁYWAJĄ NA ŚRODOWISKO

Wyzwania
  • Wprowadzanie zgodności w codzienne decyzje dotyczące projektowania produktów i wyboru materiałów
  • Błyskawicznie reaguj na problemy z przepisami, jakością lub dostawami, znajdując natychmiast zamienniki
  • Identyfikowanie przeszkód i możliwości uzyskania statusu zgodności produktu na rynkach globalnych
  • Wspieranie ekspertów ds. zgodności w kontroli i zarządzaniu korporacyjnymi deklaracjami

Rozwiązanie: Total Materia Green Line

  • Budowanie zgodności jako dające się ocenić ograniczenie w procesie projektowania.
  • Walidacja decyzji projektowych w celu zapewnienia zgodności i wkładu w cele zrównoważonego rozwoju.
  • Wspieranie zgodności korporacyjnej poprzez podejmowanie właściwych decyzji za pierwszym razem.
core
Compliance

Status zgodności materiałów i substancji według >300 przepisów.

Compliance Assessor

Natychmiastowe oceny wg. wielu regulacji dla setek materiałów.

BoM Assessor

Oceń kompletne BOM-y, znajdź zamienniki, zapisz oceny.

LCA

Metodologia porównywania produktów i procesów według wpływu na środowisko.

Compliance Console

Zapisuj listy, oceny, raporty i otrzymuj powiadomienia o zmianach w stosunku do zmian w przepisach i Kartach Charakterystyk.

Korzyści

Decyzje dotyczące zgodności i zrównoważonego rozwoju podejmowane na wczesnym etapie w oparciu o dostępne dane
Znajdź i wymień dane z największej dostępnej bazy danych materiałów
Międzynarodowa zgodność wspiera rozwój, a nie go hamuje