Trong ngành công nghiệp dầu khí, năng lượng và công nghiệp phụ trợ Total Materia hỗ trợ các chuyên gia trên toàn thế giới đang làm việc với các vật liệu trong suốt vòng đời thiết bị hoàn chỉnh, từ thiết kế ban đầu và bản thiết kế, đến sản xuất và lắp ráp, để bảo trì và cuối vòng đời sản phẩm.

Cung cấp các đặc tính ở nhiệt độ cao, ứng suất cho phép của ASME, đội mỏi, tính chất trượt bề mặt, độ dẻo dai ở nhiệt độ subzero, và thậm chí cả biểu hiện ăn mòn, Total Materia cung cấp một bộ sưu tập độc đáo các thông tin bao trùm một phạm vi rộng lớn các điều kiện và môi trường hoạt động.

Cơ sở dữ liệu củaTotal Materia hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của công ty của tôi, và nó được xem như một khoảng đầu tư xuất sắc.

Massimo Lucchetti
RIMA SpA Brescia, Italy

Lợi ích mang lại

Nâng cao độ chính xác và hiệu quả cho toàn bộ quy trình; so sánh ngay lập tức các tài liệu lịch sử và hiện tại; dữ liệu quan trọng để thiết kế và bảo trì ở một khoảng nhiệt độ rộng