I olja och gas industrin och andra energisektorer stödjer Total Materia verksamheter världen över från inledande design och blueprinting, till tillverkning och montering, underhåll och slutligen rivning.

Att tillhandahålla materiella egenskaper vid förhöjda temperaturer, ASME tillåtna spänningarna, spännings-töjningsdata, utmattning, krypegenskaper, seghet vid minusgrader samt korrosionsbeteende, gör Total Materia till en unik informationssamling som täcker en expansivt omfång av olika driftsförhållanden och miljöer.

Total Materia uppfyller mer än väl mitt företags förväntningar. Jag anser att köpet av Total Materia vara en utmärkt investering.

Massimo Lucchetti
RIMA SpA Brescia, Italy

Fördelarna

Ökad noggrannhet och effektivitet för hela processkedjan; direkt jämförelse av historisk och nutida material; kritiska data för konstruktion och underhåll för ett brett temperaturspektrum