U celokupnom sektoru energetike, od proizvodnje nafte i gasa, preko proizvodnje energije do različitih vidova njenog transporta i snabdevanja krajnjih korisnika, Total Materia podržava profesionalce i kompanije širom sveta u radu sa materijalima tokom čitavog životnog ciklusa opreme, od početnog projektovanja i nacrta, preko izrade i montaže, do održavanja i konačnog dekomisioniranja.

Pružanjem podataka o osobinama na povišenim i sniženim temperaturama, o dozvoljenim naponima po ASME i drugim kodovima, zamoru, osobinama puzanja, pa cak i o korozionim osobinama i zavarljivosti, Total Materia pokriva širok opseg radnih uslova i opreme.

Total Materia kompletno ispunjava zahteve moje kompanije i može se smatrati odličnom investicijom.

Massimo Lucchetti
RIMA SpA Breša, Italija

Povoljnosti

Povećanje tačnosti i efikasnosti za čitav proces; trenutno poređenje prethodno korišćenih i aktuelnih materijala; kritične osobine za projektovanje i održavanje na raznim temperaturama; velika pomoć pri izboru materijala u projektovanju i održavanju