Öljy- ja kaasualalla sekä sähköntuotannossa ja laitoksissa Total Materia tukee ammattilaisia, jotka työskentelevät materiaalien kanssa niiden koko elinkaaren ajan ensimmäisistä suunnitelmista ja luonnoksista valmistukseen, asennukseen, ylläpitoon ja lopulta purkuun asti.

Total Materia tarjoaa uniikin kokoelman tietoa suuresta määrästä toimintaolosuhteita ja ympäristöjä. Esimerkkejä näistä ovat ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa, ASME:n sallimat jännitykset, jännitys-venymät, väsymis- ja virumaominaisuudet, sitkeys pakkaslämpötiloissa ja korroosiokäyttäytyminen.

Total Materia vastaa täydellisesti yritykseni vaatimuksiin ja sitä voi pitää erinomaisena sijoituksena.

Massimo Lucchetti
RIMA SpA Brescia, Italy

Hyödyt

Lisää virheettömyyttä ja tehokkuutta koko prosessiketjussa; välitön vanhojen ja nykyisten materiaalien vertailu; suunnittelulle ja ylläpidolle kriittistä dataa monenlaisissa lämpötiloissa