در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و تولید نیرو، کلید فولاد و مواد Total Materia در تمام زمینه های مواد از طول عمر گرفته و طراحی اولیه تا ساخت، مونتاژ، تعمیرات و نگهداری ابزار مناسبی برای مهندسان و متخصصان است.

با داشتن خواص در دمای بالا، تنش مجاز در ASME، دیاگرام تنش-کرنش، خستگی، خواص خزشی، چقرمگی در دمای زیر صفر و همچنین رفتار خوردگی، کلید فولاد و سایر مواد Total Materia مجموعه ای بی نظیری از اطلاعات مواد است که رنج گسترده ای از شرایط کاری و محیطی را پوشش می دهد.

بانک اطلاعاتی Total Materia به طور کامل نیازهای شرکت مارا به بهترین وجه برآورده ساخته است.

Massimo Lucchetti
RIMA SpA Brescia, Italy

مزایا

با افزایش دقت و کارایی در تمامی پروسه های کاری، مقایسه همزمان مواد قدیمی و جدید، اطلاعات حیاتی برای طراحی و تعمیرات نگهداری برای بازه های دمایی گسترده، به مهندسان و متخصصان کمک می کند.

لیستی از برخی مشتریان چهانی Total Materia را در زیر ببینید