Στη παραγωγή πετρελαίου, αερίου , ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και σε άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, εκεί η Total Materia υποστηρίζει τους επαγγελματίες σε όλο το κόσμο που χρησιμοποιούν υλικά, καλύπτοντας ολόκληρο το κύκλο εργασιών, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι τη κατασκευή και τη συναρμολόγηση, τη συντήρηση και το παροπλισμό.

Παρέχοντας ιδιότητες σε υψηλές θερμοκρασίες, πιέσεις επιτρεπόμενες από το ASME , παραμορφώσεις, κόπωση, ιδιότητες ερπυσμού, ανθεκτικότητα σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, ακόμα και δεδομένα διάβρωσης, η Total Materia παρέχει μια μοναδική συλλογή πληροφοριών και καλύπτει ένα εκτεταμένο φάσμα σε συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντα.

Η Total Materia καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της εταιρίας μου και μπορεί να θεωρηθεί μια εξαιρετική επένδυση.

Massimo Lucchetti
RIMA SpA Brescia, Italy

Τα οφέλη

Ενίσχυση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας σε όλη την αλυσίδα της διαδικασίας. Άμεση σύγκριση ιστορικών δεδομένων. Κρίσιμα δεδομένα για το σχεδιασμό και τη συντήρηση σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.