V oblasti zpracování ropy, zemního plynu a elektrické energie, Total Materia podporuje odborníky po celém světě, tím že pracuje s materiály po celou dobu životnosti zařízení, od počátečního návrhu a blueprint, výrobu a montáž až po údržbu a konečné vyřazení z provozu.

Poskytováním informací o vlastnostech při zvýšených teplotách, ASME povolené namáhání, napětí-deformace, únava, vlastnosti tečení, houževnatost při teplotách pod nulou a dokonce i korozní chování, Total Materia zajišťuje jedinečnou sbírku informací, které zaujímají rozsáhlou škálu provozních podmínek a prostředí.

Databáze Total Materia celkově naplňuje moje firemní požadavky a může být považována za skvělou investici.

Massimo Lucchetti
RIMA SpA Brescia, Itálie

Výhody

Zvýšení přesnosti a efektivity celého výrobního řetězce; okamžité srovnání historických a moderních materiálů; kritická data pro návrh a údržbu v širokém rozsahu teplot.