DataPlus jest dodatkowym modułem dostarczającym danych na temat korozji, spawania, wymiarów, tolerancj oraz powłok dla tysięcy materiałów metalowych i tworzyw sztucznych.

DataPLUS powiązana jest z głównymi modułami bazy Total Metals i PolyPLUS, dzięki temu uzupełnia dane, które pomagają podjąć trafne i uzasadnione decyzje dotyczące wyboru materiału i sposobu jego użytkowania.

Wyzwania
  • Zrozumienie zachowania korodowanych materiałów w ich środowisku pracy
  • Materiał i różnego rodzaju elektrody jako wybór dla udanych prac spawalniczych
  • Ujednolicenie wglądu zarówno we własności materiałów jak i ich wymiarów
  • Znalezienie na jednej platformie powłok i ich własności związanych z materiałem

Rozwiązanie: Total Materia - DataPLUS

DataPlus obejmuje szeroki zakres informacji w ramach swoich trzech podzbiorów, działających jako ważne dodatkowe źródło w procesie wyboru materiału. Dzięki temu, że DataPLUS jest całkowiecie zintegrowana z pozostałymi modułami, pozwala to na płynne dojście do innych kluczowych informacji takich jak: skład,właściwości mechaniczne, fizyczne, czy materiały zastępcze, co daje szerszy pogląd na całą problematykę.
core
solution img
KOROZJA DLA TYSIĘCY MATERIAŁÓW

Znajdź informacje o szybkości korozji materiałów i ich odporności na korozję w zróżnicowanych warunkach środowiskowych i temperaturowych. Dane dotyczące korozji, w tym mediów, temperatury, czasu ekspozycji oraz typu korozji, są zintegrowane z właściwościami mechanicznymi i fizycznymi. Zapewniają w ten sposób jednolitą platformę umożliwiającą prawidłowy wybór materiału.

solution img
INFORMACJE SPAWALNICZE DLA MATERIAŁÓW I ELEKTROD

Znajdź najważniejsze informacje spawalnicz takie jak właściwości mechaniczne złącza, informacje dla tysięcy kombinacji materiałów podstawowych, własności tych materiałów, charakterystyki materiałów eksploatacyjnych/ elektrod oraz odniesienia do pokrewnych metod spawania.

solution img
ZNAJDŹ W KILKA SEKUND INFORMACJE NA TEMAT WYMIARÓW I TOLERANCJI

Zbiór danych dotyczący wymiarów i tolerancji pozwala na wypełnienie luki między działem inżynieringu i działem zamówień. Dzęki niemu można znaleźć informacje dotyczące konkretnych pomiarów materiałowych, ich dopuszczalne wahania wraz z przydatnymi informacji na temat formatów opakowań.

solution img
WYSZUKIWANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH POWŁOK W CELU ZROZUMIENIA ICH DZIAŁANIA

Setki oznaczeń powłok wraz z ich właściwościami pomagają podjąć trafną decyzję dotyczącą rodzaju powłoki i jej funkconalności. Za pomocą prostego interfejsu wyszukiwarki, można znaleźć właściwości takie jak: wymiary, maksymalna temperatura robocza, twardości itd.

Korzyści

Pomoc w dokładniejszym selekcjonowaniu materiałów; Dodatkowe wskazówki dotyczące zachowania materiałów w środowisku pracy; Poszerzenie zakresu właściwości materiału; Wypełnienie luki między procesem projektowania i zakupu surowców