DataPLUS jest uzupełniającym modułem danych dostarczającym informacje o smarach i płynach chłodzących, wymiarach i tolerancjach materiałów oraz informacje o powłokach dla tysięcy metali i tworzyw sztucznych.

DataPLUS w synergii z podstawowymi modułami bazy Total Metals i PolyPLUS, obsługuje i uzupełnia kluczowe decyzje dotyczące zastosowań przemysłowych, pomagając w dokonywaniu dokładnych i rozważnych wyborów związanych z doborem materiałów i ich wykorzystaniem.

Wyzwania
  • Materiał i różnego rodzaju elektrody jako wybór dla udanych prac spawalniczych
  • Ujednolicenie wglądu zarówno we własności materiałów jak i ich wymiarów
  • Znalezienie na jednej platformie powłok i ich własności związanych z materiałem

Rozwiązanie: Total Materia - DataPLUS

DataPlus obejmuje szeroki zakres informacji w ramach swoich trzech podzbiorów, działających jako ważne dodatkowe źródło w procesie wyboru materiału. Dzięki temu, że DataPLUS jest całkowiecie zintegrowana z pozostałymi modułami, pozwala to na płynne dojście do innych kluczowych informacji takich jak: skład,właściwości mechaniczne, fizyczne, czy materiały zastępcze, co daje szerszy pogląd na całą problematykę.
core
solution img
INFORMACJE SPAWALNICZE DLA MATERIAŁÓW I ELEKTROD

Znajdź najważniejsze informacje spawalnicz takie jak właściwości mechaniczne złącza, informacje dla tysięcy kombinacji materiałów podstawowych, własności tych materiałów, charakterystyki materiałów eksploatacyjnych/ elektrod oraz odniesienia do pokrewnych metod spawania.

solution img
SMARY I SUBSTANCJE CHŁODZĄCE: MATERIAŁY I WŁAŚCIWOŚCI

Podejmuj kluczowe decyzje dotyczące odpowiednich smarów i chłodziw, aby obniżyć koszty, zapewniając przy tym optymalny okres użytkowania. W połączeniu z danymi tribologicznymi dotyczącymi tysięcy materiałów, można uzyskać pełny obraz interakcji powierzchni.
FZnajdź dane tribologiczne, aby zrozumieć tarcie i potencjalne zużycie tysięcy materiałów z róznych krajów, a także pomóc uniknąć niepotrzebnych strat mocy i degradacji części, poprzez odpowiedni dobór smaru i płynu chłodzącego.

solution img
ZNAJDŹ W KILKA SEKUND INFORMACJE NA TEMAT WYMIARÓW I TOLERANCJI

Zbiór danych dotyczący wymiarów i tolerancji pozwala na wypełnienie luki między działem inżynieringu i działem zamówień. Dzęki niemu można znaleźć informacje dotyczące konkretnych pomiarów materiałowych, ich dopuszczalne wahania wraz z przydatnymi informacji na temat formatów opakowań.

solution img
WYSZUKIWANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH POWŁOK W CELU ZROZUMIENIA ICH DZIAŁANIA

Setki oznaczeń powłok wraz z ich właściwościami pomagają podjąć trafną decyzję dotyczącą rodzaju powłoki i jej funkconalności. Za pomocą prostego interfejsu wyszukiwarki, można znaleźć właściwości takie jak: wymiary, maksymalna temperatura robocza, twardości itd.

Korzyści

Pomoc w dokładniejszym selekcjonowaniu materiałów; Dodatkowe wskazówki dotyczące zachowania materiałów w środowisku pracy; Poszerzenie zakresu właściwości materiału; Wypełnienie luki między procesem projektowania i zakupu surowców