Kobberegenskaper

Kobber og kobberlegeringer er noen av de mest allsidige materialene innenfor ingeniørbransjen.

Kombinasjonen av kobberegenskaper som styrke, ledningsevne, korrosjonbestandighet, støpbarhet og duktilitet gjør at kobber blir brukt til mange ulike formål.

Kobberegenskapene kan bli ytterligere forsterket ved variasjon i komposisjon og produksjonsmetoder.

  • Elektrisk ledningsevne: Kobber har den høyeste ledningsevnen av ingeniør-metallene. Sølv eller andre elementer kan bli lagt til for å øke styrken, minske resistansen eller andre egenskaper uten store tap i ledningsevnen.
  • Varmeledning: Denne egenskapen ligner på elektrisk ledningsevne. Kobberlegeringer kan bli brukt til dette formålet, siden økt bestandighet mot korrosjon gjør opp for tapet av ledningsevne ved legering.
  • Farge og utseende: Mange kobberlegeringer har distinkte farger som kan endre seg etterhvert som den blir utsatt for ulike driftsforhold. For de fleste legeringene er det lett å preparere og vedlikeholde overflaten, selv under uønskede korrosjonsforhold. Mange legeringer blir brukt i dekorativt øyemed, og har farger som strekker seg fra lakserød, gul, gull og grønn, til en mørk bronsefarge. Eksponering til atmosfæren kan skape en grønn- eller bronsefarget overflate, og forhåndsmalte legeringer er tilgjengelig i noen produktformer.
  • Korrosjonsbestandighet: Alle kobberlegeringer har høy bestandighet mot av ferskvanns- og dampskorrosjon. I de fleste landlige-, marine- og industrielle miljø er kobber også bestandig mot korrosjon. Kobber er resistent til saltløsninger, jordsmonn, ikke-oksiderende mineraler, organiske syrer og kaustiske løsninger. De fleste ammoniakker, halogener, sulfider, løsninger bestående av amoniakk-ioner samt oksiderende syrer som salpetersyre vil angripe kobber. Kobberlegeringer er også lite resistent til uorganiske syrer. Korrosjonsbestandigheten til kobberlegeringer kommer fra dannelsen av et klebrig lag på overflaten. Dette laget er svært motstandsdyktig mot korrosjon, og beskytter dermed metallet fra videre angrep.
  • Duktilitet kan gjennomrettes ved glødning: Dette kan enten bli gjort av en spesifikk glødningsprosess eller av en tilfeldig glødningsprosess gjennom sveising eller lodding.
  • Herding: Det er fire vanlige måter å herde kobber: tøyningsherding, solid-solution herding, utskillingsherding og dispersion herding. Kombinasjoner av herdingsmekanismer blir ofte brukt for å få høyere mekaniske egenskaper i høy-kobberlegeringer.


Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Total Materia søk etter kobberegenskaper

Du kan enkelt søke på over en halv million kobberegenskaper ved betegnelse, land/standard, type, standardnummer, kjemisk komposisjon mekaniske egenskaper, andre egenskaper eller en kombinasjon. La oss se på en amerikansk kobberlegering som trenger minst 8% Al og 4% Ni, samt høy strekkfasthet på over 500 MPa, for bruk innen bilbransjen.

Trykk på Avansert søk i hovedvinduet. Deretter velger du kobber fra materiallisten, USA/ASTM fra land/standard listen og skriv inn kobberegenkapene og legeringselementene.

Kobberegenskaper: Eksempel på kombinert søk på kobberegneskaper fra komposisjon og mekaniske egenskaper

Resultatene vises. Trykk på en kobberlegering fra listen for å se på egenskapene. I dette tilfelle velger vi det andre resultatet – kobbertype B 150 C63000

Kobberegenskaper: Resultatliste av søk på kobberegenskaper

Etter du trykker på et material fra resultatlisten vil det dukke opp en ny liste med undergrupper. I Total Materia definerer vi undergrupper som spesifikasjonene som definerer egenskaper til kobbertypen; i dette tilfelle er det bare en spesifikasjon – B 150. Vær oppmerksom på at egenskapene definert i henhold til andre spesifikasjoner kan variere betraktelig.

Kobberegenskaper: Spesifikasjonene som definerer egenskapene til ASTM kobbertype B 150 C63000

Kobberegenskaper i Total Materia databasen inkluderer komposisjon, kryssreferansetabeller, mekaniske egenskaper, fysiske egenskaper og mer. Trykk på eksemplene under for å forstørre dem.

Kobberegenskaper: Kjemisk komposisjon til kobbertypen B 150 C63000
Kobberegenskaper: kryssreferansetabeller til kobbertypen B 150 C63000
Kobberegenskaper: mekaniske egenskaper til kobbertypen B 150 C63000
Kobberegenskaper: egenskaper til kobbertypen B 150 C63000 ved forhøyede temperaturer