Kuparin Ominaisuudet

Kupari ja kupariseokset ovat yksiä monipuolisimmista saatavilla olevista koneenrakennusmateriaaleista.

Kuparin ominaisuudet, kuten lujuus, johtokyky, korroosionkestävyys, työstettävyys ja muokattavuus, tekevät kuparista käyttökelpoisen monissa sovelluskohteissa.

Näitä kuparin ominaisuuksia voi edelleen parantaa varioimalla kuparin koostumusta ja valmistusmenetelmiä.

  • Sähkönjohtokyky: Kuparin sähkönjohtokyky on koneenrakennusmetalleista korkein. Hopeaa tai muita aineita voidaan lisätä kasvattamaan lujuutta, pehmentämään vastusta tai muokkaamaan muita ominaisuuksia ilman merkittävää johtokyvyn menetystä.
  • Lämmönjohtokyky: Tämä ominaisuus on samankaltainen kuin sähkönjohtokyky. Sitä varten voidaan käyttää kupariseoksia, jolloin hyvä korroosionkestävyys kompensoi seostamisen aiheuttamaa johtokyvyn vähentymistä.
  • Väri ja ulkonäkö: Monilla kupariseoksilla on tunnistettava väri, joka voi muuttua, kun materiaali kuluu. Pintastandardin valmistaminen ja ylläpitäminen on useimmille seoksille helppoa jopa haitallisissa korroosio-olosuhteissa. Monia seoksia käytetään koristeellisissa sovelluksissa joko alkuperäisessä muodossaan tai metallipinnoitettuina. Seoksilla on erityiset värit lähtien kuparin lohenpunaisesta päättyen keltaiseen, kultaiseen, vihreään ja tummaan pronssiin rapautumisolosuhteissa. Altistuminen ilmakehälle voi tuottaa vihreän tai pronssisen pinnan, ja etukäteispatinoituja seoksia on tarjolla joillekin tuotemuodoille.
  • Korroosionkestävyys: Kaikki kupariseokset kestävät veden ja höyryn aiheuttamaa korroosiota. Kupariseokset ovat korroosionkestäviä myös useimmissa maaseutu-, meri- ja teollisuusolosuhteissa. Kupari kestää suolapitoisuutta, maa-aineksia, hapettumattomia mineraaleja, orgaanisia happoja ja syövyttäviä sovelluksia. Useimmat ammoniakit, halogeenit, sulfidit sekä ammoniakki-ioneja ja hapettuvia happoja sisältävät sovellukset (esimerkiksi typpihappo) syövyttävät kuparia. Kupariseokset kestävät niin ikään huonosti epäorgaanisia happoja. Kupariseosten korroosionkestävyys juontaa juurensa ylimääräisten kalvojen muodostumiseen materiaalin pinnalle. Nämä kalvot ovat suhteellisen korroosionkestäviä ja suojelevat siten pohjametallia syöpymiseltä.
  • Muokattavuus voidaan palauttaa hehkuttamalla. Tämä voidaan tehdä joko tietyn hehkutusprosessin kautta tai hitsaamis- tai juotosprosesseilla.
  • Karkaisu / Lujittaminen: On neljä tyypillistä tapaa karkaista (lujittaa) kuparia: kylmämuokkaus, sekakidekarkaisu, ja kaksi erkanemakarkaisun muotoa. Viides, spinodaalinen hajoaminen, on tällä hetkellä kaupallisessa käytössä, mutta ainoastaan tietyille kupari-nikkeli-tina-seoksille. Runsaskuparisten seosten mekaanisten ominaisuuksien parantamiseksi käytetään usein karkaisumenetelmien yhdistelmiä.


Total Materia-tietokanta yhdistää globaalien metallien ominaisuudet yhdeksi haettavaksi tietokannaksi. Nopea ja helppo pääsy mekaanisiin ominaisuuksiin, kemiallisiin koostumuksiin, ristiviittaustaulukoihin ynnä muihin tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä hyödyntämään ennennäkemätöntä tietomäärää. Klikkaa alla olevia painiketta kokeillakseksi Total Materia -tietokantaa.

Total Materia -Haku kuparien ominaisuuksille

Voit nopeasti ja helposti tehdä hakuja yli puolen miljoonan kuparin ominaisuusrekisterin joukkoon nimityksen, maan / standardin, tyypin, standardinumeron, kemiallisen koostumuksen, mekaanisten ominaisuuksien, muiden ominaisuuksien tai minkä tahansa näiden yhdistelmän perusteella. Etsitään esimerkiksi yhdysvaltalaista kupariseosta, jossa tulee olla vähintään 8% Al ja 4% Ni ja jolla tulee olla korkea (yli 500 MPa) vetorasitus vaativaa autoteollisuuden sovellusta varten.

Klikkaa Edistynyt haku pääikkunasta. Seuraavaksi valitse Kupari materiaaliryhmälistasta sekä USA/ASTM maa- ja standardilistasta ja syötä kuparin ominaisuudet ja seosaineet.

Kuparin ominaisuudet: Esimerkki yhdistettyjen kupariominaisuuksien hausta (koostumus ja mekaaniset ominaisuudet)

Hakutulosikkuna aukeaa. Voit nyt klikata kupariseosta listasta tarkastellaksesi sen ominaisuuksia. Tässä tapauksessa valitaan listasta kuparilaatu B 150 C63000.

Kuparin ominaisuudet: Kupariominaisuushaun hakutuloslista

Kun klikkaat materiaalia hakutuloslistasta, lista alaryhmiä aukeaa. Total Materiassa termi "alaryhmä" viittaa spesifikaatioihin, jotka määrittävät kuparilaadun ominaisuudet; tässä tapauksessa valittavana on vain yksi spesifikaatio, B 150. Huomaa, että eri spesifikaatioiden määrittämät ominaisuudet voivat erota toisistaan huomattavasti.

Kuparin ominaisuudet: Spesifikaatio, joka määrittelee ASTM-kupariseoksen B 150 C63000 ominaisuudet

Kuparien ominaisuudet Total Materia -tietokannassa pitävät sisällään koostumuksen, ristiviittaustaulukot, mekaaniset ominaisuudet, fysikaaliset ominaisuudet ynnä muuta. Klikkaa alla olevia esimerkkejä suurentaaksesi ne.

Kuparin ominaisuudet: Kuparilaadun B 150 C63000 kemiallinen koostumus
Kuparin ominaisuudet: Kuparilaadun B 150 C63000 ristiviittaustaulukko
Kuparin ominaisuudet: Kuparilaadun B 150 C63000 mekaaniset ominaisuudet
Kuparin ominaisuudet: Kuparilaadun B 150 C63000 fysikaaliset ominaisuudet