Kobber Egenskaber

Kobber og kobberlegeringer er nogle af de mest alsidige tekniske materialer til rådighed.

Kombinationen af kobber egenskaber såsom styrke, ledningsevne, korrosionsbestandighed, bearbejdelighed og duktilitet gør kobber egnet til en bred vifte af brugsfunktioner.

Disse kobber egenskaber kan styrkes yderligere med variationer i sammensætning og fremstillingsmetoder.

  • Elektrisk ledningsevne: Kobber har den højeste ledningsevne for ingeniørmæssige metaller. Sølv eller andre elementer kan tilføjes for at øge styrken, varmeblødgørings modstanden eller andre egenskaber uden større tab af ledningsevne.
  • Termisk ledningsevne: Denne egenskab passer overens med elektrisk ledningsevne. Kobberlegeringer kan anvendes for denne egenskab, hvor god korrosionsbestandighed kompenserer for tabet af ledningsevne ved øget legering.
  • Farve og udseende: Mange kobberlegeringer har en karakteristisk farve, der kan ændre sig som objektet forvitrer. For de fleste legeringer er det let at forberede og vedligeholde overflade standarden ved forskellige korrosions former og deres modsætninger som ved vand og syrer. Mange af legeringerne har dekorative anvendelser, enten i deres naturligt form eller efter metalplettering. Legeringer har specifikke farver, lige fra laksepink kobber gennem gul, guld og grøn til mørk bronze i forvitret tilstand. Atmosfæriske eksponering kan producere en grøn eller bronze overflade, og præpatineret legeringer er tilgængelige i nogle produkt former.
  • Korrosionsbestandighed: Alle kobberlegeringer modstår korrosion fra ferskvand og damp. I de fleste landlige, marine og industrielle atmosfærer er kobberlegeringer også modstandsdygtige over for korrosion. Kobber er resistente over for saltopløsninger, jordbunde, ikke oxiderende mineraler, organiske syrer og lud. Ammoniak, halogener, sulfider, opløsninger der indeholder ammoniak ioner og oxiderende syrer, som salpetersyre, vil alle angribe kobber. Kobber legeringer har også dårlig resistens mod uorganiske syrer. Korrosionsbestandigheden for kobberlegeringer kommer fra dannelsen af vedhængende film på den materielle overflade. Disse film er relativt uigennemtrængelig for korrosion og beskytter derfor hovedmetallet fra yderligere angreb.
  • Duktilitet kan genoprettes ved udglødning: Dette kan gøres enten ved en specifik udglødnings proces eller ved tilfældig udglødning gennem svejsning eller lodnings processer.
  • Hærdning/ Styrkelse: Der er fire typiske måder at hærde (styrke) kobber. Der er tøjningshærdning, opløsningshærdning, modningshærdning og dispersion styrkelse. Den femte, spinodal dekomposition, bruges i øjeblikket kommercielt, men kun i visse kobber-nikkel-tin legeringer. Kombinationer af forskellige hærdende mekanismer bliver ofte brugt for at give bedre mekaniske egenskaber i legeringer med højt kobber indhold.


Total Materia databasen bringer globale metalegenskaber sammen i én integreret og søgbar database. Hurtigt og nem adgang til mekaniske egenskaber, kemisk sammensætning, krydsreferencetabeller og mere giver brugeren en hidtil uset mængde af information. Klik på knappen nedenfor for at prøve Total Materia databasen.

Total Materia Søgning af Kobber Egenskaber

Du kan hurtigt og nemt søge i over en halv million kobber egenskaber registreret efter betegnelse, lande/standarder, type, standard nummer, kemiske sammensætning, mekaniske egenskaber, andre egenskaber eller enhver kombination af disse kriterier. Lad os for eksempel kigge efter en US kobberlegeringer, som skal have mindst 8% Al og 4% Ni, en høj trækspænding på over 500 MPA, og som skal bruges til en krævende motorkøretøjs funktion.

Klik på Avanceret Søgning fra hovedmenuen. Derefter vælg kobber fra Materialegruppe listen, USA/ASTM i Lande/Standard listen og indtast de ønskede kobber egenskaber og legerings elementer.

Kobber egenskaber: Eksempel på kombineret kobber egenskabs søgning ved sammensætning og mekaniske egenskaber

The search results screen appears. Click on a copper alloy from the list to review its properties; in this case, the fourth position is selected – copper grade B 150 C63000.

Kobber egenskaber: Resultatliste for kobber egenskabs søgning

Efter at have klikket på materialet, vises en liste over undergrupperne. I Total Materia, referer udtrykket “undergrupper” til specifikationerne som definerer egenskaberne for kobber typen; i dette tilfælde er der kun en specifikation, B 150. Bemærk, at egenskaber defineret i henhold til forskellige specifikationer kan variere betydeligt.

Kobber egenskaber: Specifikationen der definerer egenskaberne for ASTM kobber typen B150 C63000

Kobber egenskaber i Total Materia databasen omfatter sammensætning, krydsreferencetabeller, mekaniske egenskaber, fysiske egenskaber m.m. Klik på eksemplerne nedenfor for at forstørre dem.

Kobber egenskaber: Kemisk sammensætning for kobber type B 150 C63000
Kobber egenskaber: Krydsreferencetabel for kobber type B 150 C63000
Kobber egenskaber: Mekaniske egenskaber for kobber type B 150 C63000
Kobber egenskaber: Fysiske egenskaber for kobber type B 150 C63000