Vlastnosti mědi

Měď a slitiny mědi jsou jedny z nejuniverzálnějších strojírenských materiálů.

Kombinace vlastností mědi jako je pevnost, vodivost, odolnost proti korozi a tažnost činí měď vhodným materiálem pro široké použití.

Tyto vlastnosti mědi lze dále zlepšovat pomocí změn ve složení a výrobních metodách.

  • Elektrická vodivost: měď má největší vodivost z inženýrských kovů. Stříbro nebo jiné prvky mohou zvyšovat pevnost, změkčení, odolnost nebo jiné vlastnosti bez znatelné ztráty vodivosti.
  • Tepelná vodivost: tato vlastnost je podobná elektrické vodivosti. Slitiny mědi mohou být používány právě pro tuto její vlastnost, kde dobrá odolnost proti korozi kompenzuje ztrátu vodivosti zvýšeným legováním.
  • Barva a vzhled: Mnoho slitin mědi má výraznou barvu, která se může měnit v závislosti na počasí. U většiny slitin, je snadné připravit a udržovat standardní povrch, a to i v nepříznivých podmínkách koroze. Mnoho slitin je používáno v dekorativních aplikacích, a to buď v jejich přirozené formě, nebo po pokovování. Slitiny mají specifické barvy, od lososově růžové mědi přes žlutou, zlatou a zelenou až po tmavě bronzovou ve zvětralém stavu. Vystavením atmosférickým vlivům může produkovat zelený nebo bronozový povrch, pre patinované slitiny jsou k dispozici v některých formách produktu.
  • Odolnost vůči korozi: Všechny slitiny mědi odolávaji korozi způsobenou vodou a párou. Ve většině venkovských, mořských a průmyslových prostředích jsou slitiny mědi také odolné vůči korozi. Měď je odolná vůči solným roztokům, hlínám, non-oxidačním minerálům, organickým kyselinám a louhům. Většina amoniaků, halogenů, sulfidů, roztoků obsahujících amonné ionty a oxidujících kyselin, jako je kyselina dusičná, útočí na měď. Slitiny mědi mají také špatnou odolnost vůči anorganickým kyselinám. Odolnost proti korozi slitin mědi vychází z tvorby přilnavých fólií na povrchu materiálu. Tyto filmy jsou relativně odolné vůči korozi a chrání základní kov před dalším útokem.
  • Tažnost lze obnovit žíháním: To může být provedeno buď zvláštním žíhacím procesem nebo náhodným žíháním prostřednictvím svařování nebo pájících postupů.
  • Kalení/posílení: k dispozici jsou 4 různé způsoby, jak posílit měď, jako je deformační zpevnění, zpevnění kalením, precipitační vytvrzování a disperzní posilování. Pátý způsob, spinodální rozklad, je v současné době využíván komerčně v určitých měďo-niklovo-cínových slitinách. Kombinace posílení mechanismů jsou často používány k poskytnutí vyšší mechanické vlastnosti high-slitin mědi..


Total Materia databáze přináší globální vlastnosti a je spojena do jedné databáze umožňující vyhledávání. Rychlý a snadný přístup k mechanickým vlastnostem, chemickému složení, mezinárodním tabulkám pro vzájemné odkazy poskytuje uživatelům nebývalé množství informací. Klikněte na níže uvedené tlačítko a vyzkoušejte si databázi Total Materia.

Total Materia hledání vlastností mědi

Můžete rychle a snadno najít přes půl milionu vlastností mědi zaznamenaných podle označení, zemí/norem, typu, čísla normy, chemického složení, mechanických vlastností, jiných vlastností nebo kombinací těchto kritérií. Podívejme se například na US slitinu mědi, která by měla mít nejméně 8% Al a 4% Ni a vysokou pevnost v tahu nad 500 MPa pro náročný automobilový průmysl.

Klikněte na Pokročilé vyhledávání. Dále vyberte měď ze seznamu materiálů, USA/ASTM ze seznamu země/nomy a vložte požadované vlastnosti mědi a slitinové prvky.

Vlastnosti mědi: příklad hledání celkových vlastností mědi podle složení a mechanických vlastnostech

Zobrazí se výsledky hledání. Klikněte na slitinu mědi ze seznamu, v tomto případě bude vybrána druhá pozice, měď třídy B 150 C63000.

Vlastnosti mědi: vyhledávání seznamu vlastností mědi

Po kliknutí na materiál ze seznamu, objeví se seznam podskupin. V Total Materia se termín podskupiny vztahuje ke specifikacím, které definují vlastnosti tříd mědi. V tomto případě existuje pouze jedna specifikace - B 150. Všimněte si, že vlastnosti definované rúznými specifikacemi se mohou značně lišit.

Vlastnosti mědi: specifikace, kterí definují vlastnosti ASTM mědi třídy B 150 C63000

Vlastnosti mědi v rámci Total Materia databáze zahrnují složení, tabulky vzájemných odkazů, mechanické vlastnosti, fyzikální vlastnosti a další. Klikněte na příklad níže pro jeho zvětšení.

Vlastnosti mědi: chemické složení mědi třídy B 150 C63000
Vlastnosti mědi: tabulky vzájemných odkazů mědi třídy B 150 C63000
Vlastnosti mědi: mechanické vlastnosti mědi třídy B 150 C63000
Vlastnosti mědi: vlastnosti mědi třídy B 150 C63000 při zvýšených teplotách