Complience to moduł, zawierający globalne informacje o przepisach dotyczących wykorzystania poszczególnych substancji chemicznych i materiałów.

Zawiera listy inwentaryzacyjne, klasyfikacje i oznakowanie zagrożeń, informacje o oznaczeniu i transporcie, a także specjalistyczne przepisy dotyczące kontaktu materiałów z żywnością czy wodą oraz inne dane dla tysięcy materiałów. Complience obejmuje informacje pochodzące z europejskich dyrektyw oraz pozostałych krajów na świecie od Japonii, Chin i Rosji do Kanady i USA oraz regulacje jego poszczególnych stanów m.in. REACH, RoHS, FDA, TSCA, OHSA, SARA itd. Wszystkie te dane są zintegrowane i możliwe do wyszukania wraz z informacjami o właściwościach materiałów.

Wyzwanie
  • Kosztowne kary i wykluczenie z rynku wynikające z niezgodności
  • Odczytywanie złożonych i zdywersyfikowanych przepisów w różnych krajach, a nawet regionach
  • Bycie na bieżąco z ciągle zmieniającymi się zasadami i regulacjami
  • Ogromny czas i wysiłek potrzebny do zebrania informacji i zastosowania ich do linii produktów

Rozwiązanie: Total Materia - Compliance

Moduł Complience zapewnia globalny wgląd w aktualne przepisy dotyczące zarówno materiałów jak i substancji, umożliwiając firmom dotrzymywanie kroku rosnącej presji na przedsiębiorstwa z wywiązywania się ze swoich zobowiązań prawnych, związanych z wytwarzanymi produktami, komponentami i używanymi materiałami. Compliance pomaga w wielu złożonych zadaniach, takich jak: projektowanie i wprowadzanie na rynek nowego produktu, przekształcanie istniejącego portfolio w celu spełnienia wytycznych regulacyjnych, zatwierdzanie dostawców, kontrolowanie materiałów i inne.
core
solution img
SZYBKIE OSZACOWANIE MATERIAŁÓW W MIĘDZYNARODOWYM ŁAŃCUCHU DOSTAW

Compliance, ze względu na pokrycie międzynarodowych i krajowych przepisów, daje możliwość szybkiej oceny globalnie stworzonego produktu, który może być na przykład zaprojektowany w USA, z komponentów z Japonii, wyprodukowany zaś w Chinach z wykorzystaniem lokalnych surowców i substancji, które będą ostatecznie sprzedawane w UE.

solution img
PRZEDSIĘBIORSTWO SCENTRALIZOWANE, COMPLIANCE AKTUALNE ŹRÓDŁÓ INFORMACJI

Niezależnie od tego, czy celem jest ocena nowych materiałów w projektowaniu koncepcyjnym, rewizja list materiałów dla istniejących produktów, przetestowanie nowego komponentu w laboratorium, czy też ocena nowego dostawcy, moduł Compliance zapewnia szybki i prosty dostęp do scentralizowanych, ujednoliconych i aktualnych informacji, eliminując błędy w całym obiegu pracy.

solution img
NOWY POZIOM INTEGRACJI

W połączeniu z ogromnym zasobem podstawowych i zaawansowanych właściwości materiałów, informacje dotyczące zgodności substancji i wszystkich powiązanych przepisów międzynarodowych, można łatwo eksportować do systemów informatycznych firmy, takich jak zarządzanie cyklem życia produktu i planowanie zasobów przedsiębiorstwa, co pozwala na ogromne oszczędności i poprawia przepływ informacji.

Korzyści

Zabezpieczenie działalności poprzez zmniejszenie ryzyka niezgodności; Dodaj nowy wymiar do procesów selekcji materiałów; Ogromna oszczędność czasu w analizie zgodności i należytej staranności