Från OEM och de största Tier leverantörerna till små komponenttillverkare, Total Materia hjälper ingenjörer över hela världen i sitt dagliga arbete för att navigera, förstå och jämföra diversifierade internationella material samt specifikationer.

Förutom de expansiva internationella korsreferenstabellerna och miljontals exakta mekaniska och fysikaliska materialegenskapshandlingar för metalliska och icke - metalliska material, ger Total Materia mer än 150,000 spännings-töjningskurvor inklusive höga töjningshastigheter för krocksimulering, cykliska egenskaper för över 35,000 material. Med sömlös integrering i en enhetlig plattform, Total Materia förbättrar noggrannhet och effektivitet genom hela processkedjan, från konstruktion och tillverkning till kvalitetssäkring och inköp.

Total Materia databasen är ett mycket viktigt verktyg för våra ingenjörer samt vår tekniska verksamhet som helhet.

Jag vill därför tacka er för era tjänst och att ni gör databasen tillgänglig för marknaden.

Dr Riccardo Testi
Piaggio Ltd, Pontedera, Italy

Fördelarna

Nya möjligheter för optimering och besparingar i design och global sourcing; undvika kostsamma och farliga misstag genom ökad noggrannhet; unik datainsamling för avancerad FEA och CAE beräkningar