Alt fra OEMs i bilindustrien til de største tilbyderne, og de minste komponentprodusentene blir hjulpet av Total Materia med deres daglige arbeid. Dette arbeidet inkluderer navigering, forståelse og sammenligning av internasjonale materialer og spesifikasjoner.

I tillegg til store internasjonale kryssreferansetabeller og millioner av mekaniske og fysiske materialegenskaper for både metalliske og ikke-metalliske materialer, tilbyr Total Material blant annet mer enn 150,000 spennings-tøynings kurver som inkluderer store tøyningshastigheter for kræsjsimuleringer, samt sykliske egenskaper for 35,000 materiale. Med en sømløs integrasjon på en enhetlig plattform øker Total Materia nøyaktigheten og effektiviteten gjennom hele prosesskjeden, fra design og produksjon til kvalitetssikring og innkjøp.

Total Materia sin database er et veldig viktig verktøy for våre ingeniører, og våre tekniske aktiviteter som helhet.

Jeg vil derfor takke dere for deres service, og for å ha gjort deres database tilgjengelig for markedet.

Dr Riccardo Testi
Piaggio Ltd, Pontedera, Italia

Fordelene

Nye muligheter for optimalisering og innsparing ved design og global sourcing; unngå kostbare og farlige feil gjennom økt nøyaktighet; unik datasamling for avanserte FEA og CAE beregninger.