از شرکت های عمده خودرویی و بزرگترین تأمین کنندگان تایر گرفته تا تأمین کنندگان قطعات کوچک، کلید فولاد و فلزات Total Materia به مهندسان در انجام امور روزانه نظیر هدایت، درک و مقایسه کلاس های بین المللی مواد و متریال کمک می کند.

علاوه بر دارا بودن سیستم ارزشمند یافتن آلیاژهای معادل، ملیونها داده خواص فیزیکی و مکانیکی برای مواد فلزی و غیر فلزی، کلید فولاد و مواد Total Materia بیش از 150,000 دیاگرام تنش-کرنش برای نرخ کرنش های مختلف و خواص خستگی برای بیش از 35,000 ماده را در خود دارد که می تواند برای شبیه سازی شکست، بسیار راهگشا باشد. کلید فولاد و فلزات Total Materia با داشتن نرم افزار یکپارچه خود دقت و کارایی را در تمام پروسه های زنجیره تولید از طراحی و ساخت گرفته تا تضمین کیفیت و خرید، بالا می برد.

کلید فولاد، فلزات و مواد Total Materia ابزاری مهم برای مهندسان ما جهت انجام امور فنی و مهندسی است.

به همین دلیل است که من می خواهم از شما به دلیل خدمات بی نظیر و ایجاد چنین نرم افزار جامعی تشکر کنم.

Dr Riccardo Testi
Piaggio Ltd, Pontedera, Italy

مزایا

فرصت جدید برای بهینه سازی و صرفه جویی در طراحی و منابع جهانی، اجتناب از خطاهای خطرناک و هزینه بر با دارا بودن مجموعه ای بی نظیر از اطلاعات پیشرفته برای محاسبات CAE و شبیه سازی FEA و بالا بردن دقت اطلاعات

لیستی از برخی مشتریان چهانی Total Materia را در زیر ببینید